Zpět

Mentoring

Individuální podpora pedagogů v rozvoji podnikavosti formou profesního vedení.
Mentoring
Nabízíme podporu učitelům a ředitelům škol v rozvoji podnikavosti žáků formou profesního vedení a průvodcování (mentoringu a koučinku). Vytvářením prostoru pro sdílení a otevřenou komunikaci podporujeme rozvoj pedagogů pro zavádění podnikavosti do výuky.

Naší vizí je podnikavý učitel a ředitel, který je leaderem v podnikavosti pro svou školu a blízké okolí, posiluje víru ve vlastní schopnosti, nahlíží na řešení problémů z více úhlů pohledu, podporuje a koordinuje kolegiální spolupráci a rozvíjí podnikavého ducha svých žáků.

Formy podpory:

  • Podpora jednotlivce (individuální mentoring a koučink)
  • Podpora týmové spolupráce (skupinový mentoring a koučink)

Kdo může podporu využít:

  • P-koordinátoři (účastníci dlouhodobých kurzů podnikavosti)
  • Učitelé a ředitelé ZŠ a SŠ s vnitřní motivací usilovat o rozvoj podnikavosti ve školách
Kdy má smysl najít si mentora nebo vyhledat kouče? Jaký je v tom rozdíl? Mentoring i koučink pomáhají s rozvojem vašich dovedností, zlepšují sebedůvěru a pomáhají překonávat výzvy. Mentor i kouč jsou průvodci, kteří vás provázejí na cestě.

Mentor je expert v daném oboru (v našem případě ve vzdělávání nebo podnikavosti). Pomůže vám stanovit si cíle a povede vás k jejich dosažení. Bude s vámi při hledání správného směru a pomůže vám najít vhodné řešení. Jako rádce vám předá své zkušenosti a znalosti. Přinese vám inspiraci pro pracovní růst, zavádění inovací ve vzdělávání i týmové spolupráci.

Kouč je průvodce, který vás bude provázet při osobním rozvoji, pomůže vám objevit vlastní zdroje a uvědomit si, co chcete jinak a proč. Ve vašem oboru se nemusí vyznat, ale vyzná se v tom, jak zvýšit vaši motivaci, sebejistotu a spokojenost. Hlavním znakem koučinku je důvěra ve vaše schopnosti.

Je možné, že budete chtít pouze poradit a rozhodnete se jen pro jedno setkání. Můžete však žádat víc. Změny a výhody totiž začnete pociťovat až při dlouhodobé spolupráci.

Kdo vás službou provede?

Hana Pivečková
Hana Pivečková
Budoucnost je nejistá, jedinou konstantou je neustálá změna. Hanka věří, že předpokladem úspěchu v měnícím se světě je kreativita a podnikavost v souladu s odpovědným jednáním k přírodě a lidem. Baví jí provázet děti (jako učitelka) i dospělé (jako mentorka) v hledání cest a nacházení řešení, které otevírají nové možnosti. Má zkušenosti s kolegiální podporou, projektovou a venkovní výukou, environmentální výchovou a přírodními zahradami.
Iva Kubát Chlubná
Iva Kubát Chlubná
Iva věří, že rozvoj a podpora nové generace studentů je klíč k úspěchu nás všech. Již několik let se věnuje rozvoji podnikavosti ve vzdělávání a podporuje studenty středních i vysokých škol v práci na vlastních nápadech. Témata, které se studenty rozvíjí jsou talenty a silné stránky, základní principy práce s nápadem, jejich leadership potenciál, osobní hodnoty a tvorba vlastní vize života. Pedagogům přináší inspiraci a podporu při zavádění aktivit spojených s podnikavostí přímo do výuky a do života školy.
Petra Koppová
Petra Koppová
Petra je vystudovaný ekolog. Mnoho let se věnuje environmentální výchově a venkovní výuce. Je autorka nebo spoluautorka metodických materiálů pro žáky a učitele. Má zkušenosti se zaváděním formativního hodnocení  a s kolegiální podporou učitelů ve školách. Těší ji, když vidí, jak se díky novým přístupům žáci učí z vlastních zkušeností. Má ráda nové cesty a čerpá ze zažitých akcí, které vedou ke změně nebo na ni upozorňují.

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Hana Pivečková
Hana Pivečková

Další služby