Zpět

Dovednosti budoucnosti podle Národního centra Europass ČR

Jakými dovednostmi žáky vybavit, aby obstáli v měnícím se světě?
Dovednosti budoucnosti podle Národního centra Europass ČR

Doporučujeme vám odkaz na přehled dovedností budoucnosti, který nabízí Národní centrum Europass ČR (NPI).

Jaké budou profese budoucnosti x Jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba


Najdete zde inspiraci a konkrétní příklady, jak na podporu a rozvoj vybraných dovedností
 

Ano, nechybí zde Podnikavost, která je zde prezentována s odkazem na Evropský rámec kompetence k podnikavosti EntreComp. Otázka zní, proč se žáky nezačít s rozvojem podnikavých dovedností dříve než na střední škole?
 

Zdroj

Další inspirace