Zpět

„Každému nápadu u nás věnujeme pozornost.“

Mgr. Eva Plešová, ředitelka a P-koordinátorka ze Základní a Mateřské školy Šanov
„Každému nápadu u nás věnujeme pozornost.“

S paní ředitelkou Evou Plešovou, ředitelkou Základní a Mateřské školy Šanov a absolventkou studia 80 hodin P-koordinátora, jsme si povídali o tom, jak se daří rozvíjet u žáků podnikavé dovednosti.  Nechala nás nahlédnout do kuchyně, co je jejich receptem na podnikavé klima školy a živnou půdou pro spolupracující a motivovaný kolektiv pedagogů.

Na začátku, když nastoupila do funkce ředitelky, ještě nepoužívala termín podnikavost.  Vizi a poslání školy si pro sebe rámovala do potřeby naplnění významu, řekli bychom aktivního občanství. „V hlavě mi běžela myšlenka komunitní školy. Jsme venkovská škola a cítíme, že máme přinášet službu veřejnosti. Udělat vše proto, aby byli spokojeni žáci, učitelé, rodiče i zřizovatel, protože tu žijeme na jednom dvorečku. Je pro mě důležitá myšlenka, že někam patřím, nemít potřebu žít život jenom pro sebe, ale žít i pro někoho dalšího, zajímat se o své okolí.“
 

Kolegiální podpora aneb zástupce nemusí být jen jeden


Zakládá si na dobrém klimatu mezi pedagogy a stabilním sboru. S každým vede rozhovor, v čem je dobrý, co by si mohl a chtěl vzít na starosti, do čeho půjde a vidí v tom smysl. Díky takovému přístupu mají ve škole mezi sebou velmi přátelské vztahy. Na základě dlouholetých zkušeností to potvrzuje slovy: „Pokud nemají lidé ve sboru pocit, že na ně někdo tlačí, dostanou se do spokojeného nastavení. To je pak živná půda pro přijetí postupných změn a spolupráci. Jsem evoluční typ. Nemám ráda ostré změny a revoluce. Nerada nutím ke změnám.“

„Každý důvěřujte sám sobě a udělejte to nejlepší pro sebe. Pokud se já cítím dobře, cítí se tak lidé kolem mě a společně vytváříme bezpečné prostředí.“

Pokud k nim přicházejí noví kolegové, cítí, že na ně není vyvíjen nátlak. Naopak sami přicházejí s nabídkou pomoci a jsou otevřeni vzájemnému učení a sdílení zkušeností. „Každému dáváme dostatek času, aby se vžil do našeho prostředí.“

Co považujeme za velmi inspirativní, je způsob, jakým na škole funguje širší vedení. Ve chvíli, kdy měla Eva obsadit místo zástupce ředitelky, dospěla k rozhodnutí narušit klasickou hierarchii, která je na školách obvyklou. Jejími slovy: „Rozhodla jsem se dosadit na místo zástupce nikoho a všechny.“ Úvazek zástupce rozdělila mezi 6 pedagogů – širší vedení. Ti jsou zároveň vedoucími předmětových skupin (nahradili termín komise). Potvrzuje, že legislativně to vůbec není problém. Záměrem učinit takový krok bylo, aby co nejvíce lidí bylo v tvůrčím procesu a plánování. Potvrzuje to slovy: „Člověk velmi snadno vyhoří, pokud se věnuje jenom administrativě a nezbývá mu prostor pro kreativitu.“ Společně napříč skupinami pedagogové tvoří plán, čemu se budou v daný školní rok věnovat a v čem se vzdělávat. Pro zajištění administrativy mají na částečný úvazek pozici hospodářky. Jednotlivé skupiny se schází podle potřeby. Většinou je to přibližně jednou za dva až tři týdny. V užším vedení mají porady jednou týdně.
 

Bereme nové výzvy vážně, ale pořád si hrajeme


Eva si takovou týmovou spolupráci pochvaluje: „Neděláme věci jen formálně. Cokoliv nového přijde, bereme vážně. Společně se bavíme o tom, co by nám nabídka konkrétního projektu nebo aktivity mohla přinést. Nebojíme se toho a přistupujeme ke všemu s lehkostí. Na základě reflexe mezi sebou i se žáky se vždycky ukáže, co se osvědčilo a co pustíme.“ S takovým přístupem například zavedli velmi efektivně tandemovou výuku, daří se jim zvát odborníky z praxe (například maminka vařící mýdla v hodině chemie) nebo zajistili chůvu do školky i bez pokračování projektové podpory. Jednoduše proto, že to mělo smysl.
 

Zajímáme se o spokojenost žáků


Ve škole žáci dostávají prostor, aby mohli mapovat své posuny na poli znalostí i dovedností. Jedním z nástrojů, se kterým žáci pracují, je autoevaluační list, který je součástí Žákovského notesu. Vyhodnocují zde svůj posun v dané oblasti vzdělávání a úroveň rozvoje podnikavých kompetencí (A až F). Učitel pak přikládá svůj komentář.

Pro pedagogy je nezbytná práce s klimatem třídy. „Když k nám přijdou žáci z jiných škol, je znát, jak dobře pro jejich vstřícné přijetí zafunguje třídní kolektiv. Hodně si zakládáme na dobrém klimatu celé školy a na tom, aby žáci znali svoji hodnotu.“

Pokud má škola dobrou pověst, je to radost a motivace pro všechny, kdo se o takovou pověst zasloužili. A takovým příkladem je ZŠ a MŠ Šanov. Paní ředitelka dodává: „Máte tak i dobrou vyjednávací pozici. Jste škola, která může sdílet a poradit jiné škole. Dobře se cítí i zřizovatel. Nehází vám klacky pod nohy a naopak s vámi rád spolupracuje.“
 

Materiál a inspirace

Strach má velké oči, ZŠ a MŠ Šanov

Další inspirace