Zpět

Letošní školní rok jsme se třídou pojali otevřeně vůči komunitě

Inspirujte se aktivitami na ZŠ Smíškova v Tišnově, kterak vtáhnout do dění školy veřejnost a žáky zasvětit do reálného života.
Letošní školní rok jsme se třídou pojali otevřeně vůči komunitě
O tom, že na základní škole Smíškova v Tišnově fungují velmi zapálení pedagogové, mezi kterými jsou také naši kooridnátorky podnikavosti, jsme se mohli přesvědčit během podzimní náštěvy. Proběhla v rámci setkání ředitelů, kteří mají zájem se vzdělávát v tématu výchovy k podnikavosti. ZŠ Smíškova se stala příkladem dobré praxe, jakými aktivitami a přístupem k žákům se dají vytvářet podmínky pro rozvoj sady podnikavých dovedností. Přesvědčit se můžete sami v následujícím příspěvku koordinátorky podnikavosti Kateřiny Foretníkové.

 

Máme za sebou čtyři setkání s jednotlivými rodiči v rámci jejich profese.


Dostali jsme se tak do restaurátorské dílny a přičichli k práci na restaurování kostelních varhan a kostelního mobiliáře vůbec. Dozvěděli jsme se, co obnáší práce v nadaci, jak moc se musí ohánět a co musí vědět obchodník s IT zbožím. Naposledy jsme se podívali do pivovaru Vorkloster v Předklášteří.
 


 
 
Restaurátorská dílna

 

Už od září jsme začali připravovat snad již tradiční vánoční jarmark. Stala se z nás taková „manufakturní“ firmička se zaměřením na zpracování jedlých nebo zdravých produktů ze zahrady. Vyráběli jsme již osvědčené sirupy, také povidla, pekli sušenky a další cukroví a nově do sortimentu zařadili bylinné masti, kapky a tinktury. Jarmark jsme nakonec uspořádali třikrát – haloweenský, v rámci vánočních školních dílniček a nakonec týdenní předvánoční.
 


 

Obchůdek jsme otvírali ráno před vyučováním a zavírali až v pozdních odpoledních hodinách.
 

Z utržených peněz jsme přispěli nadaci Vrba a škole na „Adopci na dálku“. Ve třídě jsme založili 400 litrové akvárium, kde začínáme chovat hejnové ryby. Také se chystáme do technického muzea a jump parku.

 

Jestli čekáte, že jsme v novém roce polevili, pletete se. Hned od začátku ledna jsme se začali chystat na také snad již tradiční masopustní obchůzku Tišnovem. Letos se k nám přidaly další tři třídy. Celkem 80 dětí. Najdříve jsme zahráli, zazpívali a zatancovali ve škole. Po obědě jsme se vydali na obchůzku městem.
 

Dobrou náladu jsme šířili jak v průvodu, tak na pěti zastaveních, kde jsme divákům i kolemjdoucím nabízeli masopustní dobroty, hráli jsme a tancovali.
 

Masopustní průvod
 

    

Jak vidíte, nezahálíme. A to školní rok ještě zdaleka nekončí….


Kateřina Foretníková, ZŠ Smíškova

Další inspirace