Zpět

Vybírejte z nabídky workshopů na konferenci

Odpoledne patří na podnikavé konferenci již tradičně workshopům. Nejinak tomu bude i letos. Vyberte si z pětice připravovaných bloků se skvělými lektory a lektorkami.
Vybírejte z nabídky workshopů na konferenci

Vyberte si z přehledu chystaných workshopů. Přihlášky na ně pošleme všem přihlášeným na konferenci na jejich e-mail. Pokud ještě nejste na konferenci přihlášeni, neváhejte a přihlaste se, zbývá poslední desítka míst.

 

  • Podnikavě o hodnotách

Naše hodnoty odrážejí, co v životě považujeme za smysluplné a důležité. Fungují jako náš vnitřní kompas a reflektují způsob, jakým se chceme zapojit do světa a společnosti, jak chceme interagovat a vycházet s lidmi kolem nás a se sebou samými. Jak může vědomá práce s osobními hodnotami podpořit podnikavost studujících a celé školy? Na zážitkovém workshopu získáte inspiraci

a konkrétní praktické příklady, jak studující (a třeba i sebe) podpořit v objevování a práci

s hodnotami. 

Lektoruje Ivana Kubát Chlubná, JIC.

 

  • Jak položit základy podnikavé školy

Na příběhu podnikavé základní školy probereme práci se sborovnou, rodiči, místní komunitou

i zřizovatelem. Na konkrétních příkladech si ukážeme výsledky procesu změny myšlení vedení školy a ostatních aktérů vzdělávání včetně žáků. Vysvětlíme, jak celým procesem projít nenásilnou formou, aby došlo ke zvnitřnění u jednotlivých aktérů. 

Ve druhé části představíme každodenní život podnikavé školy. Ukážeme, jak může kompetence

k podnikavosti ovlivnit každou hodinu od komunitních ranních kruhů přes sebehodnocení žáků až po spolupráci s rodiči. Významný prostor zůstane i pro otázky a odpovědi.

Lektorují Vítězslav Dohnal a Jiří Beran, ředitelé ZŠ.

 

  • Rodiče jako partneři pro rozvoj podnikavosti ve škole

Pro rozvoj podnikavých dovedností dětí ve škole je důležitá souhra pedagogického sboru i podpora rodičů. Jak se s rodiči sladit, jak s nimi komunikovat a získat v nich partnery pro rozvoj podnikavosti? Na workshopu najdete prostor pro sdílení vašich zkušeností, získáte tipy, jak rodiče do podnikavé školy přizvat, prozkoumáme vzájemné obavy a příležitosti spolupráce s rodiči. 

Lektorují Jana Neumajerová a  Alžběta Divišová Unie rodičů,z.s. 

 

  • Nastartujte kolegiální podporu

Na workshopu představíme Hattieho koncept “collective efficacy” tj. přesvědčení pedagogů, že společné úsilí má dopad na učení každého žáka. Kolektivní efektivita byla totiž zařazena v odborných pedagogických výzkumech na první místo v seznamu faktorů, které ovlivňují výkon žáků.Nabídneme model spolupráce, který napomáhá růstu kolektivní efektivity pedagogů. Seminář je vhodný pro pedagogy, kteří přemýšlí, jak nastartovat spolupráci a zároveň nabídne prostor ke sdílení a reflektování zkušeností již spolupracujích pedagogických týmu. 
Lektoruje Lucie Juříková, lektorka EVVO a konzultantka pedagogických týmů.

 

  • Certifikace Podnikavá škola

Více než rok jsme pracovali na motivačním a podpůrném nástroji, certifkaci Podnikavá škola. Zajímá vás, o čem proces certifikace Podnikavá škola je? Společně se podíváme, co vůbec podnikavou školu charakterizuje, na jakých pilířích stojí a v čem je smysl usilovat o rozvoj podnikavých kompetencí žáků.   
Lektorují Hana Šolcová a Vojta Krmíček, Lipka.
 

Těšíme se na setkání s vámi v úterý 4. června v aule FSS MU v Brně.

Další inspirace