Zpět

Platební styk, SŠ elektrotechnická a energetická Sokolnice

Nechte žáky přijít na to, kterak se orientovat ve světa plateb.P-koordinátorka

Cíl aktivity

Cílem aktivity je opakování již známých informací včetně získání nových vědomostí a praktických zkušeností v oblasti financí, což pomůže zvýšení finanční gramotnosti žáků. Žáci se naučí  správně provádět hotovostní a bezhotovostní platební styk, zjistí, jaké jsou výhody a nevýhody každé z forem platebního styku.

Cílová skupina 

Žáci střední školy

Časová dotace

1 vyučovací hodina

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Žák se umí orientovat v různých finančních situacích, učí se plánovat a využívat své finance.

Pomůcky

 počítač

Než jsme začali tvořit

Na začátku vyučovací hodiny proběhla diskuze o různých způsobech placení. Žáci upřednostňují placení prostřednictvím přímého bankovnictví, ale musí znát a využívat způsoby ochrany osobních a bankovních údajů, aby nebyly zneužity třetí stranou.

Žáci získají znalosti o možnostech bezhotovostního převodu peněz, o výhodách a nevýhodách používání jednotlivých druhů platebních karet. 
 

Jdeme na to 

Proběhla diskuze žáků, kdy uvedli konkrétní způsoby placení, které nejčastěji využívají. 

Vysvětlení učiva za použití promítané prezentace jednotlivých témat

- hotovostní a bezhotovostní platební styk;
- příkaz k úhradě a příkaz k inkasu;
- platební karty – výhody a nevýhody jednotlivých druhů (debetní, kreditní);
- platební aplikace v mobilním bankovnictví;
- zřízení služby SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). 
 

Co se nám podařilo

Žáci se navzájem seznámili se svými zkušenostmi při provádění bezhotovostních plateb a naučili se rozlišovat jednotlivé druhy karet. Také si sdělili konkrétní rizika spojená s mobilním bankovnictvím a způsoby jejich odstranění. Uvědomili si důležitost podrobného seznámení s obchodními podmínkami banky. 
 

Další materiály