Zpět

Divergentní myšlení

Jde o rozbíhavé myšlení – kognitivní styl, který je definovaný schopností nacházet široké možnosti řešení jednoho problému. Je opakem konvergentního neboli sbíhavého stylu myšlení, které vede k jedinému/nejlepšímu řešení. Divergentní myšlení je nezbytnou podmínkou kreativity, vyznačuje se hledáním alternativních cest a využívá se především u problémů, kde neexistuje jedno řešení.

K měření schopnosti divergentního myšlení slouží Guilfordův test neobvyklého použití. Respondent má za úkol vyjmenovat co nejvíce způsobů využití běžných předmětů, jako jsou např. cihla, kancelářská sponka nebo noviny. Hodnotí se originalita, fluence, flexibilita a elaborace, což je míra dokreslení řešení a detailu.

Zdroje