Zpět

Podnikavost

Podnikavostí můžeme rozumět schopnosti využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Je chápána jako klíčová kompetence pro celoživotní učení a její podstatou je právě již zmíněná kreativita, kritické myšlení a řešení problémů.