Zpět

Ekoškola

Ekoškola je mezinárodní program (v 67 zemích světa), 10 až 20 žáků z různých ročníků tvoří ekotým, který analyzuje stav školy a rozhoduje, na kterou oblast zlepšení se v daném období zaměří, po absolvování auditu může škola získat mezinárodní označení Ecoschool.
Časová dotace: dlouhodobý program.

Zdroje