Zpět

Design thinking

Design Thinking neboli designové myšlení je přístup zaměřený na inovaci produktů, služeb i procesů; je procesem vytváření nápadů. Metoda se používá při navrhování produktů, procesů a služeb.

Usnadňuje řešení složitých problémů tvůrčím přístupem, jehož podstatou je schopnost:
 
  • vcítění se do uživatele či zákazníka,
  • odhalení a definování problému,
  • generování nápadů k řešení,
  • vytváření prototypů,
  • ověřování funkčnosti.

Zdroje