Základní materiály a metodiky

V této sekci naleznete podklady pro aktivity ve výuce použitelné v rámci různých předmětů, dále pak ucelené metodiky pro realizaci projektové výuky. Všechny materiály jsou ověřené praxí ve škole a zpravidla jsou určeny k rozvoji více podnikavých kompetencí a podpoře výchovy k podnikavosti.

Zároveň zde najdete klíčové materiály, které do hloubky popisují podnikavost a její zasazení jak do vývojového kontinua, tak do Evropského vzdělávacího rámce.

Slovník pojmů

Jsou pro vás některé pojmy nové? Najděte si je ve slovníku.