Podpoříme vás v rozvoji podnikavosti na vaší škole

Pedagogům v Jihomoravském kraji nabízíme podporu při vedení podnikavých projektů a aktivit do výuky i volnočasového vzdělávání. Využijte nabídku vzdělávacích seminářů, metodické podpory a sdílení zkušeností s kolegy.

Možnosti podpory

V rámci projektu ​Implementace KAP JMK II​, klíčová aktivita ​Podpora podnikavosti a kreativity​, nabízíme pedagogům v Jihomoravském kraji možnost využít metodickou podporu i nové předem připravené vzdělávací formáty.

Do konce školního roku 2022/2023 se spolu s žáky můžete zapojit do programů podporujících výchovu k podnikavosti, využít mentoringovou podporu či se jako pedagog účastnit vzdělávacích seminářů a workshopů. 
Konzultace
Centrum podpory podnikavosti.
Metodická podpora
Příklady z praxe i konkrétní pedagogické postupy.
Podnikavost naživo
Přímá linka za výchovou k podnikavosti na vaší škole.
JICskill
E-learningový kurz pro podporu podnikavosti středoškoláků.
Jednorázové akce
Jednorázové akce doplňují a prohlubují sebevzdělávání na cestě za výchovou k podnikavosti.
Komunita podnikavých učitelů
Facebooková skupina pro pedagogy se zájmem rozvíjet podnikavost ve svých školách a inspirovat sebe i ostatní.
Studia pro P-koordinátory 20 hodin
Základní vhled do podnikavosti pro koordinátory na škole.
Studia pro P-koordinátory 80 hodin
Komplexní program pro koordinátory podnikavosti na škole.
Nová generace
Intenzivní osobnostně rozvojový kurz je určen pro aktivní středoškoláky.
Letní škola podnikavosti pro učitele
Pro ty, kdo mají chuť obohatit svoji výuku o podnikavé aktivity.
Startup Camp
Prázdninová škola podnikání pro studenty SŠ a VŠ.
P-programy
Pomůžeme vám s rozjezdem a uchopením podnikavé aktivity, aby se stala nedílnou součástí vaší školy.
P-kroužky
Dílenské kroužky pro děti na pracovištích Lipky.
Vzdělávání ředitelů
Podpora v oblasti podnikavosti pro vedení škol.
Mentoring
Individuální podpora pedagogů v rozvoji podnikavosti formou profesního vedení.
Exkurze na JIC
Na skok do podnikatelského světa! Prohlídka s programem pro střední školy.
Konference
Inspirativní tématická setkání jednou ročně.
Regionální setkávání
Setkání pedagogů včetně KAP a MAP v regionech JMK.

Nenašli jste, co jste hledali?