Podpoříme vás v rozvoji podnikavosti na vaší škole

Pedagogům v Jihomoravském kraji nabízíme podporu při vedení podnikavých projektů a aktivit do výuky i volnočasového vzdělávání. Využijte nabídku vzdělávacích seminářů, metodické podpory a sdílení zkušeností s kolegy.

Možnosti podpory

V rámci projektu ​Implementace KAP JMK II​, klíčová aktivita ​Podpora podnikavosti a kreativity​, jsme během roku 2021 až 2023 nabízeli pedagogům v Jihomoravském kraji možnost využít metodickou podporu i nové předem připravené vzdělávací formáty. S nadcházejím projektem Implementace dlouhodobého záměru JMK pro vás budeme průběžně aktualizovat nabízené formy podpory.
 
Certifikace Podnikavá škola
Přidejte se k jihomoravským školám, které rozvíjí výchovu k podnikavosti ve vzdělávání a tím efektivně připravují své žáky pro 21. století.
Vzdělávání pro sborovnu
Podnikavé workshopy, které nastartují celou sborovnu v začátcích i rozvoji výchovy k podnikavosti.
Studium koordinátora výchovy k podnikavosti - 30 hodin
Základní vhled pro vzdělavající, kteří se chtějí věnovat koordinaci výchovy k podnikavosti ve škole.
Podnikavý tým ředitelny
Podpora v oblasti podnikavosti pro vedení škol.
Workshop pro žáky
Když chcete, tak můžete. Podnikavý je úplně každý.
Letní škola podnikavosti
Pro ty, kdo mají chuť obohatit svoji výuku o podnikavé aktivity.
Metodická podpora
Komplexní metodiky, příklady z praxe i konkrétní pedagogické postupy.
Komunita podnikavých učitelů a učitelek
Facebooková skupina pro vyučující se zájmem rozvíjet podnikavost ve svých školách a inspirovat sebe i ostatní.
Podnikavost naživo
Přímá linka za výchovou k podnikavosti na vaší škole.
Jednorázové akce
Jednorázové akce doplňují a prohlubují sebevzdělávání na cestě za výchovou k podnikavosti.
Akademie podnikavé školy - 80 hodin
Komplexní program pro ty, co se chtějí věnovat koordinaci podnikavosti na škole.
JICskill
E-learningový kurz pro podporu podnikavosti středoškoláků.
Konzultace
Centrum podpory výchovy k podnikavosti.
Podnikavé programy
Pomůžeme vám s rozjezdem a uchopením podnikavé aktivity, aby se stala nedílnou součástí vaší školy.
Podnikavé kroužky
Dílenské kroužky pro děti na pracovištích Lipky.
Konference
Každoroční inspirativní setkání všech zájemců o výchovu k podnikavosti.
Regionální setkávání
Setkání pedagogů včetně KAP a MAP v regionech JMK.

Nenašli jste, co jste hledali?