Podnikavá mysl jako šesté pracoviště Lipky

V Jihomoravském kraji probíhal projekt iKAP JMK II, jehož cílem bylo v období 2020–2023 přispět k rozvoji podnikavosti na přibližně 100 školách.

V rámci projektu sloužila Podnikavá mysl jako platforma, která podporuje pedagogy při výchově podnikavých žáků.

Od září 2023 funguje nové pracoviště Lipky, které nese název Podnikavá mysl.

Podnikavá mysl podporuje rozvoj výchovy k podnikavosti s přesahem projektu.

Naší vizí jsou mladí lidé využívající svých kompetencí k podnikavosti pro realizaci nápadů k udržitelnějšímu životu. 
Odstartoval projekt KaPoDaV –⁠ Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Projekt byl realizován v rámci projektu Implementace KAP JMK.
Listopad 2017
Začala realizace prvních žákovských miniprojektů na školách. Miniprojekty jsou v projektu považovány za jeden z nejkomplexnějších a nejúčinnějších nástrojů pro získávání a trénování podnikavých kompetencí – v rámci tematicky zaměřeného programu (Ekoškola, Extra třída, Jedlá zahrada, Škola pro udržitelný život) si žáci naplánují, zrealizují a reflektují projekt. K dispozici mají vlastní finanční rozpočet, musí získat potřebné souhlasy s realizací, zodpovídají za všechny fáze projektu. 
Leden 2018
Začala fungovat Regionální rada podnikavosti JMK (RRP). Je to platforma pro podporu rozvoje podnikavosti v Jihomoravském kraji, která byla založena v rámci projektu KaPoDaV. V iKAP I se zaměřovala hlavně na ukotvení podnikavosti v povědomí škol a dalších institucí a na vytvoření nezbytných dokumentů pro její systémovou podporu a prezentaci. 

RRP přijímala v rámci projektu nejzásadnější rozhodnutí, například navrhla vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti, rozsah a obsah vzdělávání pedagogů k podnikavosti, zejména koordinátorů podnikavosti; managementu škol přiblížila smysl výchovy k podnikavosti a vhodné postupy k ukotvení podnikavosti ve výuce i životě škol.
Únor 2018
Pro pedagogy škol byly realizovány vzdělávací cykly v délce 20 a 60 hodin ke zvýšení kompetencí v oblasti zkvalitňování výuky, která rozvíjí schopnosti žáků k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Dvacetihodinové studium bylo rozděleno na běh A a B. První koordinátoři podnikavosti (P-koordinátoři) tvořili a implementovali tzv. Školní programy rozvoje podnikavosti do svých škol. 
Duben 2018
Proběhla první podnikavá konference v JMK. Tématem byla Podnikavost a digitální doba – Výzva k proměně vzdělávání
Listopad 2018
Proběhla druhá podnikavá konference, na kterou přišlo přes 100 učitelů jihomoravského kraje. Tématem byla Příležitost k proměně vzdělávání
Listopad 2019
Třetí a závěrečná konference projektu KAPODAV byla kvůli Covid-19 přesunuta do online prostředí. Zkušenosti z tříletého projektu tak přednášeli učitelé a žáci ze svých domovů. Tématem konference byla Podnikavost cesta učitele a školy 21. stoletím.
Červen 2020
Skončil projekt KaPoDaV. Zrealizováno bylo 75 žákovských miniprojektů. Zapojeno bylo celkem 66 jihomoravských škol. Šedesátihodinovým studiem na pozici P-koordinátora prošlo 20 pedagogů. Dvacetihodinovým studiem prošlo 34 pedagogů. Učitelé měli možnost sdílet své podnikavé začátky během tří konferencí.
Důležitými dokumenty, které v tříletém projektu vznikly jsou Vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti, Doporučení ředitelům a Návrh standardu studia k výkonu specializované činnosti v oblasti výchovy k podnikavosti.
Srpen 2020
Odstartoval projekt IKAP v JMK II, jehož jedna klíčové aktivita je ​Podpora podnikavosti a kreativity. Projekt navázal na předešlý projekt KAPODAV a rozšířil jeho aktivity.
Září 2020
Začal druhý cyklus školení P-koordinátorů. Oproti KAPODAVu bylo navýšeno studium z 60 na 80 hodin. Dále začaly cykly školení 20 hodinového studia P-koordinátora 20A a 20B. Probíhaly také setkání absolventů KAPODAV. 
Leden 2021
Začaly se rozbíhat první žákovské miniprojekty v IKAP JMK II. Kvůli situaci s Covid-19 byl však jejich start pozvolný, uzavření škol zamezilo většině minitýmů se scházet a plánovat a realizovat aktivity. 
Oproti předešlému projektu se k miniprojektům Ekoškola, Extra třída, Škola pro udržitelný život a Jedlá zahrada přidal další program - Náš les. Miniprojekty také byly plánovány v rámci aktivity JICskill. 
Únor 2021
Proběhla první konference Jak na nápady a příležitosti v rámci projektu IKAP JMK II. Kvůli trvající covidové situaci konference proběhla v hybridní verzi - byla vysílaná živě ze "studia".
Červen 2021
První diskusní setkání ředitelů škol, jejich zástupců a dalších stran z Jihomoravského kraje hledajících efektivní postupy pro přípravu žáků a studentů na rychle se měnící svět.
Listopad 2021
Novinkou v projektu byly také Podnikavé dny, kdy skupina žáků se svým učitelem naplánuje, zrealizuje a reflektuje projektový den pro ostatní žáky na téma Klimatické změny. Učitel následně sepisuje metodiku projektového dne, díky které dokáže každý učitel se svými žáky zrealizovat podobný podnikavý den na své škole.
Leden 2022
Byl přidán třetí cyklus školení pro P-koordinátory v rámci 20 hodinového studia 20C. Narozdíl od předešlých cyklů byly do studia zapojeni pedagogové ze středisek volného času (SVČ). 
Únor 2022
Vznikla značka Podnikavá mysl, webová stránka www.podnikavamysl.cz a stejnojmenná facebooková skupina. Záměrem je vytvoření platformy podporující pedagogy při výchově podnikavých žáků, která bude mít dosah i mimo jihomoravský kraj. 
Květen 2022
Po dvou letech online vysílání se konference vrátila zpátky do fyzického prostoru, do nového kreativního hubu KUMST v Brně. Tématem bylo Jak na podporu potenciálu a motivaci žáků
Červen 2022
Představní nového produktu JICskill - online videokurzu pro učitele a studenty k nakopnutí (svého) nápadu. Kurz má 8 krátkých video lekcí v uceleném online programu, který provede žáky prací s nápadem, ať už se jedná o rozjezd podnikání nebo školní projekt. Učitelům naopak pomůže s prováděním žák miniprojekty, žákovskou firmou nebo chtějí přiblížit žákům podnikání. 
 
Červen 2022
Ve školním roce 2022/2023 byly zahájeny workshopy Podnikavost naživo. Kdo jiný může podat svědectví o praxi výchovy k podnikavosti než samotní učitelé. Lídři podnikavosti dostali prostor pro sdílení svých zkušeností. Každý z nich se jednotlivě podělil o příklady výchovy k podnikavosti z praxe jeho školy.
 
Září 2022
EntreComp Champion Awards
Podnikavá mysl získala ocenění „EntreComp Champion Awards“ (šampion v oblasti podnikavosti). Za Lipku cenu převzala zkušená metodička a iniciátorka výchovy k podnikavosti v JMK Kateřina Borovinová. V návaznosti na to byla oslovena, aby se stala členkou Inaugurační poroty EntreCompu (EntreComp Champions Inaugural Jury).
Tato porota má cca 30 evropských členů, zkušených leaderů v oblasti podnikavosti, kteří poskytují podporu dalším evropským organizacím a stakeholdery, kteří se chtějí v tématu výchovy k podnikavosti rozvíjet.
Listopad 2022
Konference Being Entrepreneurial 2022 v Bruselu
Zásupkyně a zástupce podnikavé sborovny se vydali na pozvání do Bruselu, aby se zúčastnili konference, na které Podnikavá mysl získala ocenění a navštívili řadu organizací věnující se rozvoji podnikavosti. 
Listopad 2022
Závěrečná konference projektu byla zaměřena na to, Jak přijímat výzvy a odpovědnostKonala se v Kanceláři veřejného ovhránce práv. 
Červen 2023
Ukončení projektu IKAP v JMK II.
Srpen 2023

Inspirujte své žáky i kolegy a pusťte se do  nového projektu. 
Pojďte něco podniknout! 

Nenašli jste informace, které jste hledali?

Chcete se zapojit? Kontaktujte našeho odborníka

Jana Dvořáčková
Jana Dvořáčková
projektová manažerka

Obecné info o projektu

Implementace DZ JMK.  Příjemcem je Jihomoravský kraj. Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání je garantem KA07 Podpora podnikavosti a EVVO.