Zpět

DVPP

další vzdělávání pedagogických pracovníků

Je těžištěm profesního rozvoje českých pedagogů, navazuje na pregraduální vzdělávání a trvá po celou dobu profesní dráhy pedagogického pracovníka.