Zpět

E-U-R

Třífázový model učení. Zkratka je složena z prvních písmen slov: evokace, uvědomění si významu informací a reflexe.

Zdroje