Zpět

EntreComp

The Entrepreneurship Competence Framework – Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti (2016).

Zdroje