Zpět

EntreComp

The Entrepreneurship Competence Framework - Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti (2016)

Zdroje