Zpět

Finančně gramotná škola

Jedná se o workshopy a konzultace zaměřené na metodickou pomoc škole za účelem zpracování  metodiky/koncepce finanční gramotnosti. Škola může získat certifikát „Finančně gramotná škola“ ve 3 stupních certifikace; pedagogové školy zavádí finanční gramotnost do výuky: projektový den, besedy s odborníky, soutěž.
Časová dotace: dlouhodobý program.

Zdroje