Zpět

GLOBE

Mezinárodní program, využívá metody badatelsky orientovaného učení (stanovení hypotézy a hledání řešení), školení pro 2 až 3 pedagogy; metodické materiály, konzultace, úspěšné týmy mohou postoupit na národní  úroveň a zúčastnit se dvoudenního Globe games, časová dotace: 1 rok.

Zdroje