Zpět

JA Studentská firma a JA mini-Firma

Jedná se o vzdělávací program organizace JA Czech, určený pro žáky gymnázií, středních odborných škol, středních odborných učilišť a studenty vyšších odborných škol zaměřený na skutečné/reálné podnikání v rámci školní výuky. Tento praktický learning-by-doing program vychází ze tří základních pilířů - teorie, studentská firma a konzultant.

Jsou to jednoleté školní výukové programy, zaměřující se na reálné podnikání žáků ve školách pod vedením učitele a za pomoci mentorů z praxe.

Zdroje