Zpět

KaPoDaV

Jedná se o projekt Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v JMK realizovaný v letech 2017 až 2020.

Zdroje