Zpět

Lean Canvas

Jde o stručnou a přehlednou jednostránkovou variantu podnikatelského plánu obsahující jen nejpodstatnější informace.

Zdroje