Zpět

Soft skills

„měkké dovednosti“

Dovednosti uplatnitelné napříč obory, „techniky duševní práce“.
Komptence v oblasti chování; mají vztaj k sociální/emoční inteligenci

Zdroje