Zpět

Soft skills

„měkké dovednosti“

Dovednosti uplatnitelné napříč obory, „techniky duševní práce“. Například komunikativnost, spolehlivost a zodpovědnost, organizační schopnosti, odolnost vůči stresu, kreativní myšlení...
Jde o komptence v oblasti chování, mají vztaj k sociální/emoční inteligenci.

Zdroje