Zpět

P-kroužky

Kroužky rozvíjející podnikavé dovednosti. Podporují samostatnost i spolupráci podnikavě motivovanými hrami i praktickou výrobou předmětů.

Zdroje