Zpět

P-programy

P-progamy jsou nástrojem, jak u žáků rozvíjet podnikavé kompetence a jejich silné stránky prostředictvím hledání příležitostí a prací na reálných projektech, dále pomocí simulačních her, soutěží a jiných forem vzdělávání podporujících výchovu k podnikavosti.

Zdroje