Zpět

Podnikání

Podnikání je soustavná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Podnikatel je osoba, která tuto činnost provádí, a to samostatně vlastním jménem, na vlastní účet a odpovědnost.
Významným způsobem se zvyšuje počet tzv. freelancerů – tedy nezávislých profesionálů, kteří se nechávají najímat firmami či jednotlivci na specializovanou práci. Slovo freelancer pochází z angličtiny a lze ho přeložit jako „volnonožec“ nebo „člověk na volné noze“.