Zpět

Podnikavý absolvent

Během školní docházky natrénoval „vlastnosti horolezce”, například: vidí příležitosti a má nápady, stanoví si cíl(e), hledá a vybírá k nim cesty, spolupracuje, zdravě riskuje, kriticky přehodnocuje.