Zpět

Praktická škola

Jedním z typů speciálních škol pro žáky s mentálním postižením vedle mateřské školy speciální, základní školy praktické, základní školy speciální a odborného učiliště (§ 5, odstavec f) Vyhlášky č. 73/2005 Sb.). Praktická škola je určena absolventům základní školy praktické, základní školy speciální a žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku základní školy v nižším než devátém ročníku. Připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblasti služeb nebo výroby. Studium je ukončeno vydáním závěrečného vysvědčení (Teplá, 2003). V období adolescence mohou být žáci s mentálním postižením vzděláváni v praktické škole, odborném učilišti či integrováni v běžném typu střední školy a středního odborného učiliště.

Zdroje