Zpět

Regionální rada podnikavosti JMK (RRP)

Je platforma pro podporu rozvoje podnikavosti v Jihomoravském kraji, která byla založena v rámci projektu KaPoDaV, klíčová aktivita 02 – Podnikavostí k udržitelnému rozvoji Jihomoravského kraje.

RRP přijímala v rámci projektu nejzásadnější rozhodnutí, například navrhla vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti, rozsah a obsah vzdělávání pedagogů k podnikavosti, zejména koordinátorů podnikavosti; managementu škol přiblížila smysl výchovy k podnikavosti a vhodné postupy k ukotvení podnikavosti ve výuce i životě škol.

Členy RRP (2017–2020) byli zástupci škol z pozice lokálního leadera, zástupci partnerů projektu (Lipka, JIC, Yourchance), zástupci Národního pedagogického institutu ČR, zástupci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, zástupci Krajské hospodářské komory jižní Moravy a další důležití stakeholdeři.