Zpět

Škola pro udržitelný život (ŠUŽ)

Metodický postup, kdy skupina žáků navrhuje zlepšení okolí školy, záměr řeší společně s komunitou. Součástí může být i 3denní pobyt, během kterého se žáci i pedagogové učí základy komunitního plánování. Časová dotace: 1 rok až dlouhodobý postupně se rozvíjející proces.

Zdroje