Zpět

SMART cíl

SMART/SMARTER je mnemotechnická pomůcka používaná v projektovém řízení a koučingu ve fázích stanovení cílů. Jedná se o způsob, jak hodnotit kvalitu projektových cílů nebo cílů osobního rozvoje.

Specific – konkrétní
Measurable – měřitelný
Achievable – dosažitelný
Realistic – realistický
Time-bound – ohraničený v čase
Evaluable – hodnotitelný
Reevaluable – opakovaně hodnotitelný   
 

Zdroje