Zpět

Stakeholdeři v oblasti PIK

Jedinci, skupiny či jiné organizace nějak svázané s tématem, tedy s podporou rozvoje podnikavosti iniciativy a kreativity.

Zdroje