Zpět

VkP

výchova k podnikavosti

Cílem výchovy k podnikavosti je rozvoj kompetencí potřebných pro udržitelný aktivní život absolventa školy v rychle se měnících podmínkách občanského, profesního a osobního života.