Zpět

Vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti

Vývojové kontinuum klíčové kompetence k podnikavosti (projekt KaPoDaV, Lipka, JMK, 2020) se podrobně věnuje rozvíjení patnácti dílčích kompetencí v rámci Entrecompu v logické, na sebe navazující lince od 1. stupně ZŠ až po VOŠ.