Zpět

Žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Podle Centra pro demokratické učení je žákovský parlament propracovaný a komplexní vzdělávací nástroj, který dokáže mladé lidi ve školách připravovat na reálný občanský život, čímž notně posiluje – věřte nebo ne – demokracii.

Zdroje