ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    CO ZDE NALEZNETE A KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zde se dočtete o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním webu a služeb projektu Podnikavá mysl (www.podnikavamysl.cz). 
Za zpracování vašich osobních údajů jsou zodpovědní my, JIC, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, 635 00 Brno, IČO: 71180478, (dále jen „JIC“) a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, se sídlem Lipová 233/20, 602 00 Brno, IČO 44993447, (dále jen „Lipka“). Jsme totiž jako tzv. společní správci odpovědní za zpracování vašich osobních údajů souvisejících s návštěvou webu a využití služeb našeho společného projektu Podnikavá mysl.
V tomto dokumentu se konkrétně dozvíte, jaké kategorie osobních údajů o vás zpracováváme, za jakými účely, v jakém rozsahu, co nás k tomu opravňuje, a po jakou dobu budeme vaše osobní údaje uchovávat. Dále se zde dozvíte, komu můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje, jaká vám ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů náleží práva a jak je můžete uplatnit. 

2.    JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT?

Můžeme o vás zpracovávat různé kategorie osobních údajů za různými účely.
Jde konkrétně o tyto kategorie:
•    kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
•    identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ);
•    identifikační údaje vašeho zařízení (např. IP/Mac adresa);
•    informace o vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies);
•    obsah komunikace (jakékoliv informace, které jsou obsahem dotazu nebo vzájemné komunikace).

3.    JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v různém rozsahu a za různými účely. Níže se dozvíte, o jaké účely jde. Hlavním cílem zpracování vašich údajů je poskytnout vám nejlepší možné služby v souvislosti s projektem Podnikavá mysl. 

A.    ZPRACOVÁNÍ SPOJENÉ S NÁVŠTĚVOU WEBU PODNIKAVÁ MYSL

Pokud navštívíte web projektu Podnikavá mysl, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:
K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
K fungování webových stránek Identifikační údaje vašeho zařízení
Informace o vašem chování na webu    
Oprávněný zájem na fungování našich webových stránek Dle technických okolností (více v Informacích o cookies)
K vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek s cílem zlepšit webové stránky Identifikační údaje vašeho zařízení 
Informace o vašem chování na webu
 Souhlas se zpracováním osobních údajů  Dle technických okolností, max. do odvolání souhlasu
K zobrazení cílené reklamy na jiných webech a předání reklamním provozovatelům Identifikační údaje vašeho zařízení
Informace o vašem chování na webu
Souhlas se zpracováním osobních údajů Dle technických okolností, max. do odvolání souhlasu
 
Snažíme se být co nejlepší. Z toho důvodu se snažíme, aby také web projektu Podnikavá mysl a dojem, který na vás zanechá, byli co nejlepší. Z toho důvodu používáme cookies, technologie jim obdobné a informace z toho vyplývající. Pomocí cookies pak zlepšujeme, jak web vypadá a jak funguje.
Cookies můžeme použít i na to, abychom vám zobrazili reklamu dělanou vám na míru.

B.    KONTAKTOVÁNÍ JIC NEBO LIPKY

Pokud chcete s čímkoliv ohledně projektu Podnikavá mysl pomoci nebo vás cokoliv zajímá, můžete se na nás obrátit.  V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:
 
K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME  JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
K zodpovězení dotazu Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Obsah komunikace
Oprávněný zájem na zodpovězení dotazu Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popř. po dobu 1 roku od naší poslední komunikace


Osobní údaje v souvislosti s dotazy nám poskytujete zcela dobrovolně, ať už v kontaktním formuláři nebo v e-mailu či telefonátu. Bez jejich poskytnutí vám ale nemusíme být schopni na vše odpovědět. Proti zpracování vašich osobních údajů za účelem zodpovězení dotazu můžete vznést námitku. Pokud bude oprávněná, se zpracováním přestaneme.

C.    NEWSLETTER

Prostřednictvím odběrového formuláře na našich stránkách máte možnost přihlásit se k odběru newsletteru projektu Podnikavá mysl. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:
 
K ČEMU VAŠE ÚDAJE POTŘEBUJEME JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME CO NÁS KE ZPRACOVÁNÍ OPRAVŇUJE JAK DLOUHO MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE UCHOVÁNY
K zaslání novinek o nás a našich službách v rámci projektu Podnikavá mysl Kontaktní údaje Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení  Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, příp. do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Vaše e-maily nám sdělujete dobrovolně. Bez jejich sdělení vám ale nemůžeme newslettery zasílat. 
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a my se zpracováním vašich osobních údajů ihned přestaneme. Jednoduše stačí se odhlásit z odběru daných obchodních sdělení (např. kliknutím na odkaz v newsletteru).

4.    KOMU MOHOU BÝT VAŠE ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY?

Dle okolností mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny různým osobám, nejčastěji našim dodavatelům. Jelikož se konkrétní příjemci mohou v čase měnit, najdete zde pouze jejich kategorie:
Příjemce Důvod zpřístupnění
Osoby zajišťující rozesílání newsletteru  Rozesíláním newsletteru můžeme pověřit třetí osobu. Ta může pak mít přístup k vašim osobním údajům potřebným k zaslání newsletteru.
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů)  Naše internetové stránky a chod informačních systémů nám servisují poskytovatelé v postavení zpracovatelů.
Externí účetní a auditoři Naši účetní a daňovou agendu můžeme svěřit odborníkům mimo naši společnost. Pak jim musíme zpřístupnit vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění našich smluvních a zákonných povinností.
Právní a daňoví poradci Občas můžeme využít naše právní a daňové poradce. Tito jsou ale vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti.

Osoby, kterým zpřístupňujeme vaše osobní údaje, jsou zpravidla našimi zpracovateli. Uzavřeli jsme s nimi proto smlouvu a zajistili, že vaše osobní údaje ochrání. Pokud chcete vědět, kdo konkrétně má k vašim osobním údajům přístup, ozvěte se nám.

5.    JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

Zde se dozvíte, jaká vám náleží práva. Tato práva můžete uplatnit jakkoliv chcete, a to u JIC nebo Lipky. Vždy ale budeme potřebovat ověřit, že žádost skutečně podáváte vy.
Pro nejsnadnější vyřízení vaší žádosti týkající se práv uplatnitelných u JIC prosím uplatněte svá práva na emailové adrese jic@jic.cz. 
Pro nejsnadnější vyřízení vaší žádosti týkající se práv uplatnitelných u Lipky prosím napište na e-mail lipka@lipka.cz.

Jak jsme si JIC a Lipka rozložili odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů?

Druh činnosti, při které zpracováváme vaše osobní údaje Správce odpovědný za zpracování vašich osobních údajů
Za zpracování údajů spojeným s návštěvou webu Podnikavá mysl (použití cookies) je odpovědný JIC
Za zpracování údajů při kontaktování JIC nebo Lipky je odpovědný JIC nebo Lipka podle toho, kterému z nich je dotaz určen, případně který z nich dotaz zpracovával
Za zpracování údajů při zasílání newsletteru je odpovědný JIC

Nehledě na rozdělení odpovědnosti JIC a Lipky jako společných správců máte možnost uplatnit vaše práva popsaná níže u kteréhokoliv z těchto správců a vůči kterémukoliv z nich. 

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete jej kdykoliv odvolat, jednoduše třeba e-mailem zaslaným na lipka@lipka.cz. Z odběru newsletteru se můžete odhlásit přímo kliknutím na odkaz v každém newsletteru.

PRÁVO NA PŘÍSTUP

Máte právo na přístup k osobním údajům, které jsou o vás zpracovávány. Současně máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu jsou zpřístupňovány a jestli jsou používány k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). 
Kopie vašich osobních údajů vám bude poskytnuta bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, si po vás můžeme dovolit požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

PRÁVO NA OPRAVU

Pokud zjistíte, že jsou o vás zpracovávány neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby došlo k jejich opravě, nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, k jejich doplnění.

PRÁVO NA VÝMAZ

Máte právo také na výmaz vašich osobních údajů, které jsou o vás zpracovávány. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:
•    vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány; 
•    vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně; 
•    odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování vašich osobních údajů prováděno, a neexistuje žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
•    vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, a správce nebo nebude schopen prokázat, že jeho oprávněný zájem převažuje vaše právo na výmaz;
•    existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
•    jsou zpracovávány osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování tak, kde je potřebný.
Může dojít také k situaci, kdy vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Jde zejména o případ, kdy zpracování vašich osobních údajů vyžaduje zákon. Když taková situace nastane, budete informováni o důvodu, na základě kterého nemůžou být vaše osobní údaje vymazány.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Dále máte právo na přenositelnost. Pokud jste nám poskytli vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo nezbytnosti pro uzavření a splnění smlouvy, a jsou zpracovávány automatizovaně, můžete požádat o poskytnutí osobních údajů, které splňují tyto podmínky. Ty vám budou poskytnuty v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky proveditelné, budou údaje na základě vaší žádosti předány jinému správci dle vašeho určení.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Pokud budete mít pocit, že vaše osobní údaje jsou chybné, máte právo požadovat, aby došlo k omezení zpracování vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k případné opravě. 
Toto právo máte také v těchto případech:
•    zpracování vašich osobních údajů je protiprávní, ale nepřejete si, aby vaše osobní údaje byly vymazány; 
•    vaše osobní údaje již nejsou potřebné za účelem, za kterým byly zpracovávány, ale vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; 
•    vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem JIC nebo Lipky převyšuje nad vaším právem na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

PRÁVO NA NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku. Na jejím základě se posoudí, zda je skutečně v oprávněném zájmu správce vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje vaše právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. Pokud je vaše námitka oprávněná, se zpracováním vašich údajů za daným účelem přestaneme.

PRÁVO NA STÍŽNOST

Jestliže jsou všechna výše uvedená práva z vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem dochází k porušení vašich práv, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V ČR je jím Úřad pro ochranu osobních údajů.