Zpět

Podnikavá cesta do Bruselu a zpět

Z Lipky na zkušenou do Bruselu a Mekky EntreComp kytky.
Podnikavá cesta do Bruselu a zpět
Lipka byla nominována Evropskou komisí na ocenění „EntreComp Champion Awards“ (šampion v oblasti podnikavosti). Za Lipku cenu převzala zkušená metodička a iniciátorka výchovy k podnikavosti v JMK Kateřina Borovinová.  V návaznosti na to byla oslovena, aby se stala členkou Inaugurační poroty EntreCompu (EntreComp Champions Inaugural Jury). Tato porota má cca 30 evropských členů, zkušených leaderů v oblasti podnikavosti, kteří poskytují podporu dalším evropským organizacím a stakeholdery, kteří se chtějí v tématu výchovy k podnikavosti rozvíjet.


A z toho se zrodila listopadová cesta do Bruselu, na kterou se s Podnikavou myslí vydala ředitelka Lipky Hana Korvasová, její zástupce a vedoucí pracoviště Lipky Rozmarýnek Martin Šrom a zástupkyně Centra podpory podnikavosti pod Lipkou Dáša Zouharová, Kateřina Borovinová, Jana Dvořáčková a Hana Šolcová.  

Přes nečekaně dobrodružnou cestu několika vlaky a autobusy, která prověřila naše podnikavé dovednosti, jsme v pondělí po půlnoci dorazili do města plného hvězd. Hvězdná byla i naše setkání se zajímavými lidmi a institucemi.

 

Stojí za to občas vyrazit za hranice pro inspiraci i příjemné zjištění, že si v podpoře výchovy k podnikavosti v našich vodách nevedeme vůbec špatně.

 

 

Naši misi za sběrem inspirace a kontaktů jsme zahájili rovnou u zdroje the EntreComp community, a to na jimi pořádané konferenci Being Entrepreneurial 2022 a celebration of entrepreneurial learning across Europe. V rámci této konference zároveň došlo k předání ocenění „EntreComp Champion Awards“.
 

 

V úterý nás v nedalekém a velmi malebné městě Leuven srdečně přivítala škola De Ring, ambasadoři výchovy k podnikavosti (značku uděluje JA).
 

 

Pokračovali jsme do kreativního hubu zbudovaného v prostorách starého sila Maaklerpleek “make and learn space”.
 

 

Pozdní odpoledne jsme strávili inspirativním sdílení zkušeností s vlámskou vzdělávací organizací VLAJO, která nám představila, jak vzdělávají učitele a jak integrují SDGs do programů pro studenty.
 


 

Ve středu zpět v Bruselu, kde už nás čekali v kanceláři Domu zahraničních služeb CZELO, která mapuje evropské strategie a politiku a sdílí dál do ČR.
 

 

Hned na to jsme pokračovali přes dva bloky na setkání do budovy Evropského generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu, kde nás mimo jiné zaujala myšlenka propojení Entre a Green Compu.
 

 

Pozdní odpoledne jsme strávili v Plzeňském domě, ve kterém Plzeňský kraj poskytuje prostory také kraji Jihomoravskému.
 

 

Ke společnému sdílení cesty za podporou výchovy k podnikavosti jsme do těchto krásných prostor pozvali spoluautorky EntreCompu ze vzdělávácí instituce BANTANI, která spravuje EntreComp komunitu.
 
 
 
 

 

Další inspirace