Zpět

Podnikavost naživo

Přímá linka za výchovou k podnikavosti na vaší škole.
Podnikavost naživo
Pokud byste rádi proměnili myšlenku o podpoře podnikavých kompetencí u vašich žáků v činy a nejlépe napříč školou, neváhejte kontaktovat jednoho nebo více zkušených leaderů výchovy k podnikavosti (VkP). Každému z nich se podařilo na své škole zasít výchovu k podnikavosti tak, aby se později stala přirozenou součástí jejich školy.

Nestalo se tak ze dne na den. Ano, všichni se shodnou, že pro dobrý základ šíření podnikavosti musel začít každý z nich sám u sebe. V rámci kolegiální podpory pak nejčastěji zabral efekt sněhové koule.
 

Nějak se začít musí a je třeba se toho nebát. Můžete tak mít jistotu, že v danou chvíli děláte nejlépe, jak umíte.

 

Forma podpory:

  • V medailoncích se u každého leadera VkP můžete seznámit s jeho cestou za podnikavostí. V čem vidí smysl podporovat výchovu k podnikavosti, jak rozvíjet u žáků podnikavé kompetence a co bylo a stále je jejich motivací v tom pokračovat.
 
  • Najdete zde krátké představení školy, kontaktní údaje leadera VkP, jakým aktivitám se na škole věnuje a v čem konkrétně by mohl/a nabídnout svoji podporu pro zájemce o podnikavost. Ať už v konkrétní oblasti vzdělávání, realizaci projektů nebo její/jeho zkušenosti s kolegiální podporou a komunikací s vedením.

 

Jak jinak se ponořit do tématu výchovy k podnikavosti, než přímým střetem s praxí. Jednou z hlavních vizí platformy Podnikavá mysl je podpora komunity podobně naladěných pedagogů. Umožnit jim vzájemné sdílení úspěchů i neúspěchů na někdy až misijní cestě za šířením smysluplného, a pro žáky do praxe výtěžného přístupu k výuce.

Kdo jiný o tom může podat svědectví, než samotní učitelé. Dali jsme tedy prostor leaderům VkP, kteří se s vámi velmi rádi podělí o své zkušenosti. Jednou za měsíc vám v rámci 4 hodinového workshopu postupně každý z nich nabídne jedno téma. Bude zde vymezený čas pro diskusi a vaše případné sdílení.

 

V záložce Inspirace se můžete podívat, co všechno se v rámci workshopů Podnikavost naživo urodilo.

 

Dvoudenní přátelské setkání lídrů podnikavosti, červen 2022

​Proškolený leader výchovy k podnikavosti (VkP) je pedagogický pracovník, který si během vzdělávání prohloubí svoji odbornou, metodickou a manažerskou průpravu ke zvýšení podpory a účinnosti výchovy k podnikavosti v konkrétní škole. Absolvent vzdělávání Akademie podnikavé školy 20 nebo 80 hodin porozumí významu rozvoje podnikavosti u žáků a studentů, bude uplatňovat principy podnikavosti ve vlastní pedagogické praxi, stane se příkladem pro kolegy, podpoří zavedení výchovy k podnikavosti do praktické výuky i strategických dokumentů školy.
 

Kdo vás službou provede?

Ing. Sylvie Schmiedová, Ekogymnázium v Brně
Ing. Sylvie Schmiedová, Ekogymnázium v Brně
„U dětí, které prošly podnikavým projektem vidím, že jsou více otevřeny okolnímu světu, jsou schopny komunikovat s dospělými, s firmami, dodavateli, s osobnostmi, nebojí se jim zavolat, říci si o pomoc, zařídit objednávku. Jsou schopny zorganizovat práci sobě i svým spolužákům. Dokáží tým řídit a motivovat ho“.

Čtěte více...
Mgr. Jiří Beran, ZŠ a MŠ Višňové
Mgr. Jiří Beran, ZŠ a MŠ Višňové
„Mít ve svém sboru zapálené podnikavce je obrovskou výhodou. Chtěl bych vzkázat svým kolegům ředitelům, aby tuhle výhodu a tuhle příležitost využili, protože ne vždycky se tohle podaří. Chystat změnu zespoda, je pro koordinátory podnikavosti velmi obtížné, jestliže nemají podporu vedení. Přimlouvám se, abyste těmto podnikavým kolegům poskytli maximální podporu a aby ta podpora byla otevřená. Aby bylo patrné, že vy jako vedení školy podporujete tenhle směr, protože pak to povede k tomu, že skutečně vzděláváte žáky pro 21. století.“

Čtěte více...
Mgr. Jana Rohlinková, Gymnázium v Tišnov
Mgr. Jana Rohlinková, Gymnázium v Tišnov
„Měla jsem problém nejen sama se sebou, ale také s prosazováním podnikavosti ve škole. Uvědomila jsem si, že musím začít sama u sebe, přijmout to, nebát se zkoušet nové věci, pracovat s technologiemi, jinými metodami práce. A teprve až jsem si to zvnitřnila, mohla jsem začít pracovat s podnikavostí také ve škole a najít si tým lidí, který mi v tom pomáhá“.

Čtěte více...
Mgr. Alena Putinová, Střední škola polytechnická Kyjov
Mgr. Alena Putinová, Střední škola polytechnická Kyjov
„Moje cesta k podnikavosti na škole byla velmi trnitá. Ze studií P-koordinátorů jsem přijížděla nabytá a plná inspirací. Nedařilo se mi ale moje nadšení předávat dál kolegům ve škole. Kdybych to měla přirovnat k plavbě na moři, měla jsem pocit, že začínám klesat ke dnu. Pomohlo mi, když jsem si začala postupně oslovovat studenty a tvoři podnikavý tým“.

Čtěte více...

 
Mgr. Čestmír Krejčí, Gymnázium a jazyková škola Břeclav
Mgr. Čestmír Krejčí, Gymnázium a jazyková škola Břeclav
„S rozvojem podnikavých dovedností a realizací studentských nápadů se dá kdykoliv začít. Začít pomalu a trpělivě. Ať už se vám zdá, že nápad postrádá smysl, tak je potřeba ho se studenty rozebrat, podpořit je, vysvětlit jim ano, tohle je dobrý nápad do toho se pustím, tohle by mohla být slepá ulička, tohle nemusí napoprvé vyjít“.

Čtěte více...
Ing. Ludmila Čápová, ISŠA Brno
Ing. Ludmila Čápová, ISŠA Brno
„Nevěděli jsme, do čeho jdeme, ale byla to pro nás výzva a řekli jsme si jo, jdeme do toho. Určitě to bude dobré, přinese to spoustu nových aktivit a rozšíření obzorů jak pro nás, tak pro žáky. Naše podnikavost dostane nový rámec, konkrétní obrys“.

Čtěte více...
Ing. Vladimír Válek, ISŠA Brno
Ing. Vladimír Válek, ISŠA Brno
„Smysl podnikavosti na střední škole vidím především v tom, že žáci se poznatky a zkušenosti převedou do normálního života a můžou to využívat v praxi, až nastoupí do zaměstnání“.

Čtěte více...
Mgr. Světlana Trefná, Gymnázium Boskovice
Mgr. Světlana Trefná, Gymnázium Boskovice
„Student, který odchází z naší školy, by měl být přiměřeně odborně vzdělaný, měl by si odnášet emoční zážitky a měl by se k nám rád vracet. Bude přemýšlet vlastní hlavou a bude informace zkoumat z různých pohledů, hledat nové cesty. Bude mít zkušenost z toho, jak něco dělat a umět to předávat dál“.

Čtěte více...
Ing. Tomáš Vybíhal, SPŠ Jedovnice
Ing. Tomáš Vybíhal, SPŠ Jedovnice
„Snažím se ve studentech probouzet motivaci tím, že jim ukazuji, co je za možnosti. Sami pak chodí i mimo vyučování a chtějí si pracovat dál na svých projektech. Vidím, že to má celé smysl“.

Čtěte více...
Mgr. Monika Knechtová, ZŠ a MŠ Podomí
Mgr. Monika Knechtová, ZŠ a MŠ Podomí
„Jak si člověk poradí s rychlými životními změnami, když nebude podnikavý. Nebude schopný reagovat na dané změny, přicházet s nápady, inovovat, a to ať už ve svém osobním životě tak i v tom profesním“.

Čtěte více...
Mgr. Vítězslav Dohnal, ScioŠkola Brno
Mgr. Vítězslav Dohnal, ScioŠkola Brno
„Naše škola je inovativní, nestojí někde vedle systému, nechce školský systém nijak nabourávat, ale říkám, že jsme před systémoví. Děláme věci, které jsou ještě málo vyzkoušené, prošlapáváme tu cestu a chceme inspirovat ostatní“.

Čtěte více...
Mgr. David Kopeček, ZŠ Židlochovice
Mgr. David Kopeček, ZŠ Židlochovice
„Mým zdrojem motivace je samotný proces, který se děje ve škole. Když odcházím z podnikavé sborovny, vidím nakopnuté kolegy a slyším: hele, to vyzkouším hned ve výuce, to jsem vyzkoušel minule, to se povedlo, pak si říkám: jo, má to smysl. Každá taková drobnost může posunout člověka dál".

Čtěte více...

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Hana Šolcová
Hana Šolcová
metodička podnikavosti

Další služby