Zpět

Certifikace Podnikavá škola

Přidejte se k jihomoravským školám, které rozvíjí výchovu k podnikavosti ve vzdělávání a tím efektivně připravují své žáky pro 21. století.
Certifikace Podnikavá škola


Škola, která vytváří podmínky a nabízí příležitosti pro rozvoj dílčích podnikavých kompetencí žáků i učitelů.

 Co je certifikace Podnikavá škola?

  • Certifikace Podnikavá škola je prestižní ocenění určené pro školy v Jihomoravském kraji, které reprezentuje jejich aktivní přístup k rozvoji výchovy k podnikavosti v rámci celé školy. 
 
  • Od roku 2016 je v JMK aktivně a systematicky rozvíjena podnikavost ve vzdělávání. Tato certifikace přináší konkrétní formu ocenění podnikavých škol v regionu. 
 
  • Pomocí certifikace systematicky a kontinuálně podporujeme školy, aby se jim dařilo vytvářet podmínky pro rozvoj sady kompetencí k podnikavosti dle Evropského rámce klíčové kompetence k podnikavosti (EntreComp). Ty pomáhají žákům a studentům v úspěšnějším vstupu na trh práce a při dalších životních výzvách. 
 
  • Certifikace motivuje školy k inovacím ve výuce, ukazuje jasné kroky pro jejich implementaci a nabízí metodickou podporu, konzultace a dalších služby, mezi které patří workshop pro sborovny a další vzdělávání pedagogů.
 

 

7 KROKŮ CERTIFIKACE PODNIKAVÁ ŠKOLA

 
1. Zájem
Vyplňte online formulář a projevte tak zájem o certifikaci.

2. Úvodní schůzka (online)
Vysvětlíme vám proces certifikace a domluvíme se na dalších krocích.

3. Vyplnění dotazníku kritérií
Zmapujete si, jak daleko je vaše škola v oblasti výchovy k podnikavosti.

4. Certifikační workshop na škole
Společně vytvoříme akční plán výchovy k podnikavosti s dílčími kroky pro nejbližší období.

5. Zavádění výchovy k podnikavosti na škole
Realizujete jednotlivé cíle z akčního plánu výchovy k podnikavosti.

6. Setkání k vyhodnocení dosažené úrovně
Vyhodnocujeme naplnění akčního plánu výchovy k podnikavosti a splnění podmínek pro přidělení certifikátu. Plánujeme další rozvoj výchovy k podnikavosti.

7. Udělení ocenění Podnikavá škola
Oceňujeme vaši školu za dosažený posun ve výchově k podnikavosti na podnikavé konferenci.Dejte nám o vašem zájmu vědět

Máte-li zájem stát se podnikavou školou, prvním krokem je přihlásit se jako zájemce o certifikaci. Na základě přihlášení se vám ozveme a domluvíme se na dalších krocích, včetně realizace úvodního hodinového seznámení s certifikací pro vedení školy.
 

Prosím, vyplňte formulář.

CERTIFIKACE PODNIKAVÁ ŠKOLA

Zapojte se do procesu certifikace Podnikavá škola. Na základě kritérií podnikavé školy společně zmapujeme, kde jako škola jste. Vydefinujete si, kam chcete v podpoře výchovy podnikavých žáků v rámci dané úrovně dojít, a kroky, kterými se postupně budete posouvat. Pomůžeme vám nastavit přehledný Akční plán výchovy k podnikavosti. 

Cena: 8 800 Kč

Poplatek zahrnuje 4hodinový certifikační workshop s nastavením Akčního plánu výchovy k podnikavosti (AP VkP) + následné 2hodinové setkání za účelem vyhodnocení splnění dílčích kroků AP VkP pro dosažení dané úrovně. Součástí je možnost průběžné konzultace, dále udělený certifikát, nálepka podnikavá škola s dosaženou úrovní, gravírovaná cedule "Jsme podnikavá škola" a balíček pěti metodik pro podporu rozvoje výchovy k podnikavosti.
V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestovné, delší čas na cestu než 1 hodina.
Lze hradit ze šablon Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání.

 

RECERTIFIKACE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Aktualizujeme s vámi váš Akční plán výchovy k podnikavosti, aby se vaše škoa posunula v podpoře podnikavých žáků zase o úroveň výš.

Cena: 4 400 Kč

Poplatek zahrnuje 4 hodiny setkání pro vyhodnocení plnění aktualizovaného Akčního plánu výchovy k podnikavosti a udělení vyššího stupně ocenění.
Součástí je možnost průběžné konzultace, aktualizovaný certifikát a nálepka s dosaženou úrovní.
Lze hradit ze šablon Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání.

ÚVOD DO PODNIKAVOSTI

workshop pro sborovnu 4 nebo 8 vyučovacích hodin

 
Proč je nezbytné podporovat na školách rozvoj kompetence k podnikavosti? Po kterých dovednostech se na trhu práce zvyšuje poptávka a jak může vypadat profil podnikavého absolventa?

Společně rozklíčujeme sadu podnikavých dovedností dle Evropského rámce klíčové kompetence k podnikavosti (EntreComp).

Vyzkoušíte si jednoduché a časově nenáročné aktivity pro rozvoj dílčí kompetence k podnikavosti, které se hodí do každodenní výuky. Zažijete ukázku práce s nápadem včetně jejího hodnocení.

Nasměrujeme vás, jak ukotvit výchovu k podnikavosti do praktické výuky i strategických dokumentů školy. Cílem semináře je představit výchovu k podnikavosti celému sboru a namotivovat jej k jednotné systémové podpoře této oblasti vzdělávání.


 

Čtyřhodinový seminář (4 x 45 min): cena 1 100 Kč/os., minimální počet 12 osob. 

Osmihodinový seminář (8 x 45 min): cena 1 500 Kč/os., minimální počet 12 osob. 

V ceně je zahrnut celkový čas trvání kurzu, včetně přípravy pomůcek a času na cestu (v maximální délce 1 hod / cesta tam a 1 hod / cesta zpět),
V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestovné, delší čas na cestu než 1 hodina, případně ubytování lektorů (v případě brzkého začátku kurzu, delší dojezdnosti atd.).
Po domluvě je možné za příplatek realizovat i v období školních prázdnin/víkendů.
Nabídka platí pro školy v Jihomoravském nebo Olomouckém kraji, v jiných regionech po domluvě. 
Podle velikosti skupiny jsou semináře vedené jedním či dvěma lektory. 
V případě vašich speciálních požadavků, vysokého počtu účastníků, vzdáleného místa konání může být cena přizpůsobena. Napište nám a domluvíme se na konkrétní ceně.

 

Co ještě nabízeme pro jednotlivé pedagogy, žáky, sborovnu nebo vedení:

Vzdělávání pro sborovnu
Workshop pro žáky
Studium koordinátora výchovy k podnikavosti - 30 hodin
Podnikavý tým ředitelny
Letní škola podnikavosti


 

Kdo vás službou provede?

Hana Šolcová
Hana Šolcová
Hanka pátrá po příkladech z praxe, kde se podnikavosti daří a dává o tom světu vědět prostřednictvím webu Podnikavá mysl. Několik let působila na základní škole jako koordinátorka podnikavosti. Je ráda za příležitost potkávat se s podobně naladěnými lidmi a nabízet jim podporu při jejich cestě za výchovou k podnikavosti. Ale jak říká, podnikavé už k nám děti přicházejí. Je na nás, abychom se na nich příliš nepoznamenali.
Vojta Krmíček
Vojta Krmíček
Vojta má za sebou bohaté zkušenosti s podporou výchovy k podnikavosti u žáků všech typů škol Jihomoravského kraje. Téma, které Vojtu oslovuje víc a víc, je práce s talenty a objevování lidského potenciálu. A to jak v rámci školy, tak i ve firmách a v práci. Koučing vnímá jako skvělý nástroj pro podporu a rozvoj lidí. Sám se koučingu a mentoringu v této oblasti aktivně věnuje. Za sebou má zkušenosti s podpořou startupů a vznikajících firem. V poslední době pak zejména práci se školami, řediteli, učiteli a studenty s cílem dostat rozvoj důležitých dovedností pro 21. století do běžného vzdělávání.
Barbora Dvořáková
Barbora Dvořáková
Bára má na starosti mezinárodní program Ekoškola, podílí se na kurzu JICskill a potkáte se s ní také na Letní škole podnikavosti. Kromě toho, že je ponořená do podnikavosti na Lipce, rozvíjí také své vlastní podnikání. Pomocí interpretace místního dědictví hledá cesty, jak vzbudit v lidech lásku k místům kde žijí a která navštěvují. Také ji moc baví dobrodružství, která může podnikat se svými dětmi. Když má chvíli volna, najdete ji na horách, na kole, na vodě, v sauně nebo v kavárně.
Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
Dáša je lektorkou Lipky, v rámci Krajského akčního plánu pro vzdělávání v JMK koordinuje tematickou skupinu Podnikavost a EVVO, která v diskuzích propojuje pedagogy ze škol s řadou organizací, společně navrhují priority pro implementační podnikavé projekty V JMK.  Garantuje další vzdělávání pedagogů pro výchovu podnikavých absolventů, zejména studia koordinátorů podnikavosti a vzdělávání ředitelů. Miluje rozkvetlou louku.
Její motto: Podnikavý ředitel - podnikavá škola - podnikaví absolventi. Otužujme děti pro 21. století!

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Hana Šolcová
Hana Šolcová
metodička podnikavosti

Další služby