Zpět

Vzdělávání ředitelů

Podpora v oblasti podnikavosti pro vedení škol.
Vzdělávání ředitelů

Podnikavý ředitel = Podnikaví učitelé = Podnikaví absolventi

Nabízíme vícedenní i jednodenní akce v průběhu celého roku.

Cílem setkání je motivovat školy k výchově podnikavých absolventů, kteří budou připraveni v 21. století zvládnout rychle až turbulentně se měnící podmínky profesního a osobního života, společenské a klimatické změny a výzvy. Výchova k podnikavosti přispívá k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, k didaktickému rozvoji pedagogů a ke zvýšení atraktivity (a konkurenceschopnosti) školy v očích žáků, studentů i rodičů.

Kdo může podporu využít:

Aktuálně je podpora nabízena ředitelům a zástupcům ředitelů škol, koordinátorům školních vzdělávacích programů, aktivním koordinátorům podnikavosti ze středních škol JMK. Neváhejte však s přihlašováním i vy ostatní z jiných stupňů škol či institucí. V případě potřeby doplnění kapacity se vám ozveme.


Termíny setkání:

2. listopadu 2023
12. března 2024

 

Závěr vzdělávání (nejen) ředitelů v Akademii Libchavy, březen 2023

Dvoudenní setkání ředitelů z JMK se zájmem o výchovu k podnikavosti, září 2022

Druhé výjezdní setkání podnikavých ředitelů jihomoravských škol, duben 2022

 

Kdo vás službou provede?

Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
Dáša je lektorkou Lipky, v rámci Krajského akčního plánu pro vzdělávání v JMK koordinuje tematickou skupinu Podnikavost a EVVO, která v diskuzích propojuje pedagogy ze škol s řadou organizací, společně navrhují priority pro implementační podnikavé projekty V JMK.  Garantuje další vzdělávání pedagogů pro výchovu podnikavých absolventů, zejména studia koordinátorů podnikavosti a vzdělávání ředitelů. Miluje rozkvetlou louku.
Její motto: Podnikavý ředitel - podnikavá škola - podnikaví absolventi. Otužujme děti pro 21. století!
Vojta Krmíček
Vojta Krmíček
Vojta má za sebou bohaté zkušenosti s podporou výchovy k podnikavosti u žáků všech typů škol Jihomoravského kraje. Téma, které Vojtu oslovuje víc a víc, je práce s talenty a objevování lidského potenciálu. A to jak v rámci školy, tak i ve firmách a v práci. Koučing vnímá jako skvělý nástroj pro podporu a rozvoj lidí. Sám se koučingu a mentoringu v této oblasti aktivně věnuje. Za sebou má zkušenosti s podpořou startupů a vznikajících firem. V poslední době pak zejména práci se školami, řediteli, učiteli a studenty s cílem dostat rozvoj důležitých dovedností pro 21. století do běžného vzdělávání.

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
odborná garantka, metodička, pedagogická pracovnice

Další služby