Zpět

Vzdělávání ředitelů

Podpora v oblasti podnikavosti pro vedení škol.
Vzdělávání ředitelů

Podnikavý ředitel = Podnikaví učitelé = Podnikaví absolventi

Nabízíme vícedenní i jednodenní akce v průběhu celého roku.

Cílem setkání je motivovat školy k výchově podnikavých absolventů, kteří budou připraveni v 21. století zvládnout rychle až turbulentně se měnící podmínky profesního a osobního života, společenské a klimatické změny a výzvy. Výchova k podnikavosti přispívá k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, k didaktickému rozvoji pedagogů a ke zvýšení atraktivity (a konkurenceschopnosti) školy v očích žáků, studentů i rodičů.
 

Aktuální nabídku setkání sledujte v Kalendáři akcí.

 

Kdo může podporu využít:

Ředitelé a zástupci ředitelů škol, koordinátoři školních vzdělávacích programů, nejaktivnější koordinátoři podnikavosti a další stakeholdeři rozvoje podnikavosti v JMK.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Kdo vás službou provede?

Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
Dáša je lektorkou Lipky, v rámci Krajského akčního plánu pro vzdělávání v JMK koordinuje tematickou skupinu Podnikavost a EVVO, která v diskuzích propojuje pedagogy ze škol s řadou organizací, společně navrhují priority pro implementační podnikavé projekty V JMK.  Garantuje další vzdělávání pedagogů pro výchovu podnikavých absolventů, zejména studia koordinátorů podnikavosti a vzdělávání ředitelů. Miluje rozkvetlou louku.
Její motto: Podnikavý ředitel - podnikavá škola - podnikaví absolventi. Otužujme děti pro 21. století!
Kateřina Borovinová
Kateřina Borovinová
Kačka se podílí na přípravě studií o výchově k podnikavosti, setkávání ředitelů a pečuje o skupinu zaběhlých a zkušených koordinátorů podnikavosti, ve kterých vidí důležitou inspiraci i motivaci pro další vzdělavatele.
Sama realizovala žákovské miniprojekty v ČR i zahraničí - ty právě považuje jako jednu ze zásadních cest k rozvoji podnikavých dovedností žáků (a vlastně i pedagogů:-). Dále se věnuje vzdělávání o klimatické změně a místně zakotvenému učení, oboje se totiž s podnikavými dovednostmi skvěle propojuje.

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
odborná garantka, metodička, pedagogická pracovnice

Další služby