Zpět

Studium koordinátora výchovy k podnikavosti - 30 hodin

Základní vhled pro vzdělávající, kteří se chtějí věnovat koordinaci výchovy k podnikavosti ve škole.
Studium koordinátora výchovy k podnikavosti - 30 hodin
Studium koordinátora výchovy k podnikavosti  30 hodin je určeno vyučujícím, kteří chtějí vzdělávat kreativní a podnikavé žactvo a přenášet podnikavost na celou sborovnu.

Díky podpoře Jihomoravského kraje připravujeme další běh Studia koordinátora výchovy
k podnikavosti. Ve školním roce 2024/2025 se uskuteční ve 30hodinovém formátu.

Během čtyř setkání získáte vhled do výchovy k podnikavosti, ukotvíte se díky Evropskému rámci klíčové kompetence k podnikavosti (EntreComp), ujasníte si, proč je třeba u mladých lidí rozvíjet podnikavé dovednosti, vydefinujete si profil podnikavého absolventa
a naplánujete, jak propojit výchovu k podnikavosti s kurikulem vaší školy. Zároveň získáte tipy na podnikavé aktivity do výuky a poradíme vám, jak na žákovský miniprojekt od nápadu až po závěrečné hodnocení.

Formy podpory:

  • Během čtyř setkání vám nabídneme individuální přístup, interní lektory, kteří se více než 7 let věnují rozvoji podnikavosti na školách, externí lektory z různých oblastí, které úzce souvisí
    s výchovou k podnikavosti (vzdělávání, kariérové poradenství, podnikání, mentoring, ekologie aj.).

  • Sdílení zkušeností dlouholetých leaderů výchovy k podnikavosti, kteří představí svou cestu k výchovou k podnikavosti ve své škole, ať už z pozice vedení nebo učitele.

 

Kdo může podporu využít:

  • Aktuálně popora směřujeme k pedagogickým pracovníkům ze středních škol JMK. Přihlásit se však mohou i další zájemci z jiných stupňů škol či institucí. V případě volné kapacity se vám ozveme.

 

Termíny setkání:

  • 15. října 2024
  • 14. listopadu 2024
  • 4. prosince 2024
  • 26. února 2025


Přihlašte se: ZDE


Cena:

zdarma
(podpořeno projektem Implementace DZ JMK)

​Proškolený leader výchovy k podnikavosti (VkP) je pedagogický pracovník, který si během vzdělávání prohloubí svoji odbornou, metodickou a manažerskou průpravu ke zvýšení podpory a účinnosti výchovy k podnikavosti v konkrétní škole. Absolvent vzdělávání Studium koordinátora výchovy k podnikavosti - 30 hodin porozumí významu rozvoje podnikavosti u žáků a studentů, bude uplatňovat principy podnikavosti ve vlastní pedagogické praxi, stane se příkladem pro kolegy, podpoří zavedení výchovy k podnikavosti do praktické výuky i strategických dokumentů školy.

Kdo vás službou provede?

Hana Šolcová
Hana Šolcová
Hanka pátrá po příkladech z praxe, kde se podnikavosti daří a dává o tom světu vědět prostřednictvím webu Podnikavá mysl. Několik let působila na základní škole jako koordinátorka podnikavosti. Je ráda za příležitost potkávat se s podobně naladěnými lidmi a nabízet jim podporu při jejich cestě za výchovou k podnikavosti. Ale jak říká, podnikavé už k nám děti přicházejí. Je na nás, abychom se na nich příliš nepoznamenali.
Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
Dáša je lektorkou Lipky, v rámci Krajského akčního plánu pro vzdělávání v JMK koordinuje tematickou skupinu Podnikavost a EVVO, která v diskuzích propojuje pedagogy ze škol s řadou organizací, společně navrhují priority pro implementační podnikavé projekty V JMK.  Garantuje další vzdělávání pedagogů pro výchovu podnikavých absolventů, zejména studia koordinátorů podnikavosti a vzdělávání ředitelů. Miluje rozkvetlou louku.
Její motto: Podnikavý ředitel - podnikavá škola - podnikaví absolventi. Otužujme děti pro 21. století!

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Hana Šolcová
Hana Šolcová
metodička podnikavosti

Další služby