Zpět

Jednorázové akce

Jednorázové akce doplňují a prohlubují sebevzdělávání na cestě za výchovou k podnikavosti.
Jednorázové akce
Nechte se inspirovat, jak ještě můžete podpořit rozvoj jednotlivých kompetencí k podnikavosti u svých žáků.

Forma podpory:

Akce mají charakter prezenčních nebo distančních webinářů a jejich formát i téma se liší. Pečlivě vybraní lektoři nabízí inspiraci a konkrétní metody, které pedagogové mohou uplatnit při výuce s žáky, pro vlastní seberezvoj nebo pro motivaci kolegů v pedagogickém sboru.

 
Aktuální nabídku pro školní rok 2023/2024 sledujte

v Kalendáři akcí. 

Pro koho je služba určena:

Jednorázové akce se konají přibližně každý měsíc a jsou otevřeny všem pedagogům v JMK.

Kdo vás službou provede?

Jana Frödová
Jana Frödová
Jana se ráda vrhá do nových témat a zkouší nové věci. Podnikavost propojuje s dalšími oblastmi jako je formativní hodnocení a technologie. V projektu má na starost zejména žákovské miniprojekty a studia P-koordinátorů.

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Další služby