Zpět

Vzdělávání pro sborovnu

Podnikavé workshopy, které nastartují celou sborovnu v začátcích i rozvoji výchovy k podnikavosti.
Vzdělávání pro sborovnu
Rádi byste ve své sborovně byli na jedné podnikavé vlně? Nabízíme workshopy, které vám pomohou uchopit rozvoj dílčí podnikavé kompetence u vašich žáků a žaček.

 
  • Vybrete si, ozvěte se nám a domluvíme se na workshopu ušitém na míru pro vás.
  • Všechny workshopy nabízíme ve formátu 4 nebo 8 vyučovacích hodin..
 

ÚVOD DO VÝCHOVY K PODNIKAVOSTI

Proč je nezbytné podporovat na školách rozvoj kompetence k podnikavosti? Po kterých dovednostech se na trhu práce zvyšuje poptávka a jak může vypadat profil podnikavého absolventa?
 
Společně rozklíčujeme sadu podnikavých dovedností dle Evropského referenčního rámce klíčové kompetence k podnikavosti (EntreComp). Vyzkoušíte si jednoduché a časově nenáročné aktivity pro rozvoj dílčí kompetence k podnikavosti, které se hodí do každodenní výuky. Zažijete ukázku práce s nápadem včetně jejího hodnocení.
Nasměrujeme vás, jak ukotvit výchovu k podnikavosti do praktické výuky i strategických dokumentů školy.

Cílem semináře je představit výchovu k podnikavosti celému sboru a namotivovat jej k jednotné systémové podpoře této oblasti vzdělávání.
 

PROJEKT JE ZMĚNA

Jak podpořit žákovské týmy, aby přešli od nápadu k akci? Jak je naučit přetavit problémy ve výzvy a příležitosti? Rozvíjejte u žáků i žaček dílčí kompetence k podnikavosti prakticky skrze žákovský projekt. 

Na semináři zjistíte, co je projekt v kontextu výchovy k podnikavosti a proč je pro rozvoj podnikavých dovedností velmi důležitý. Představíme vám projektový cyklus a provedeme vás jednotlivými fázemi školního projektu. Nabídneme vám i inspirativní příklady z praxe a nebude chybět řada aktivit a metod, které můžete ihned vyzkoušet ve vaší výuce.
 

MÍSTO K UČENÍ

Jak podpořit participaci žáků? Jak je motivovat k péči o místo, kde žijí? Proč jsou obce a města skvělými učebnami? Jak vést žáky i žačky k podnikavosti a kreativitě mimo budovu školy?

Interaktivní a hravý seminář kombinuje výchovu k podnikavosti s místně zakotveným učením. Nabídne:
  • praktické ukázky, včetně nápadníku drobných aktivit využívajících okolí školy v různých vyučovacích předmětech,
  • inspiraci proč, co a jak učit o místě, kde žijeme,
  • cesty, jak podpořit rozvoj podnikavých dovedností, aby se z dětí stali spolutvůrci obce, ve které žijí,
  • venkovní aktivity a objevování okolí,
  • tipy na zdroje a materiály do výuky.


REGIONÁLNÍ UČEBNICE

Krajina v okolí každé školy je učebnicí s širokou paletou témat. Jak se mohou vyučující seznámit s příběhy krajiny a lidí, s okolím školy, kde právě učí? A jak se získanými informacemi pracovat během výuky? I o tom je výchova k podnikavosti.

Regionální učebnice je osvědčeným zdrojem inspirace, zejména pro učitele a učitelky, kteří nežijí v místě svého pracoviště.Na semináři si prohlédnete ukázky regionálních učebnic, verze tištěné i elektronické. Seznámíte se s metodikou tvorby vlastní regionální učebnice, včetně úskalí, kterým je užitečné se vyhnout. Praktická dílna bude příležitostí k nalezení společné představy o obsahu a formě regionální učebnice, také o organizačním zajištění její přípravy.

Výuka propojená s geniem loci dává výuce smysl a ukotvuje žactvo v rodném kraji. 
 

PODNIKAVOSTÍ K UDRŽITELNÉMU ŽIVOTU

Jak zavést do výuky prvky výchovy k podnikavosti a environmentální výchovy? Proč je přínosné propojovat tyto oblasti vzdělávání? A jak podpořit mladé lidi, aby byli podnikaví, kreativní a jednali udržitelně?

Ukážeme  vám, jak podnikavou a environmentální výuku přirozeně propojovat a realizovat v běžných hodinách v různých předmětech. Dozvíte se, jak využívat podnikavé přístupy a metody, aby žáci a žačky jednali udržitelně k sobě i ke svému okolí. Protože výuka, která rozvíjí akční kompetence, prohlubuje přesvědčení žáků o vlastním vlivu a jejich motivaci zapojovat se do konkrétních řešení.

Čtyřhodinový seminář (4 x 45 min): cena 1 100 Kč/os., minimální počet 12 osob. 

Osmihodinový seminář (8 x 45 min): cena 1 500 Kč/os., minimální počet 12 osob. 

V ceně je zahrnut celkový čas trvání kurzu, včetně přípravy pomůcek a času na cestu (v maximální délce 1 hod / cesta tam a 1 hod / cesta zpět).
V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestovné, delší čas na cestu než 1 hodina, případně ubytování lektorů (v případě brzkého začátku kurzu, delší dojezdnosti atd.).
Cena je nastavena pro školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, pokud nejste škola nebo školské zařízení, cena bude navýšena o 21 % DPH.
Po domluvě je možné za příplatek realizovat i v období školních prázdnin/víkendů.
Nabídka platí pro školy v Jihomoravském nebo Olomouckém kraji, v jiných regionech po domluvě. 
Podle velikosti skupiny jsou semináře vedené jedním či dvěma lektory. 
V případě vašich speciálních požadavků, vysokého počtu účastníků, vzdáleného místa konání může být cena přizpůsobena. Napište nám a domluvíme se na konkrétní ceně.

 

Kdo vás službou provede?

Barbora Dvořáková
Barbora Dvořáková
Bára má na starosti mezinárodní program Ekoškola, podílí se na kurzu JICskill a potkáte se s ní také na Letní škole podnikavosti. Kromě toho, že je ponořená do podnikavosti na Lipce, rozvíjí také své vlastní podnikání. Pomocí interpretace místního dědictví hledá cesty, jak vzbudit v lidech lásku k místům kde žijí a která navštěvují. Také ji moc baví dobrodružství, která může podnikat se svými dětmi. Když má chvíli volna, najdete ji na horách, na kole, na vodě, v sauně nebo v kavárně.
Dáša Zouharová
Dáša Zouharová
Dáša je lektorkou Lipky, v rámci Krajského akčního plánu pro vzdělávání v JMK koordinuje tematickou skupinu Podnikavost a EVVO, která v diskuzích propojuje pedagogy ze škol s řadou organizací, společně navrhují priority pro implementační podnikavé projekty V JMK.  Garantuje další vzdělávání pedagogů pro výchovu podnikavých absolventů, zejména studia koordinátorů podnikavosti a vzdělávání ředitelů. Miluje rozkvetlou louku.
Její motto: Podnikavý ředitel - podnikavá škola - podnikaví absolventi. Otužujme děti pro 21. století!
Hana Šolcová
Hana Šolcová
Hanka pátrá po příkladech z praxe, kde se podnikavosti daří a dává o tom světu vědět prostřednictvím webu Podnikavá mysl. Několik let působila na základní škole jako koordinátorka podnikavosti. Je ráda za příležitost potkávat se s podobně naladěnými lidmi a nabízet jim podporu při jejich cestě za výchovou k podnikavosti. Ale jak říká, podnikavé už k nám děti přicházejí. Je na nás, abychom se na nich příliš nepoznamenali.
Kateřina Borovinová
Kateřina Borovinová
Kačka se podílí na přípravě studií o výchově k podnikavosti, setkávání ředitelů a pečuje o skupinu zaběhlých a zkušených koordinátorů podnikavosti, ve kterých vidí důležitou inspiraci i motivaci pro další vzdělavatele.
Sama realizovala žákovské miniprojekty v ČR i zahraničí - ty právě považuje jako jednu ze zásadních cest k rozvoji podnikavých dovedností žáků (a vlastně i pedagogů:-). Dále se věnuje vzdělávání o klimatické změně a místně zakotvenému učení, oboje se totiž s podnikavými dovednostmi skvěle propojuje.

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Hana Šolcová
Hana Šolcová
metodička podnikavosti

Další služby