Zpět

Dítě na vlastní pohon

Děti potřebují pro svoji vnitřní pohodu pocit, že mají kontrolu nad svým životem.
Dítě na vlastní pohon
Každé doporučení, rada a informace jsou podložené daty, výzkumy a zkušenostmi a publikace je napsána čtivě, laskavě a obdivuhodný je respektující styl, s jakým autoři k dětem přistupují. William Stixrud a Ned Johnson vychází ze své mnohaleté poradenské praxe a maximálně čtivou formou popisují funkční řešení náročných situací na konkrétních příbězích dětí a výsledcích výzkumů z oblasti neuropsychologie a behaviorální terapie.

Děti, kterým ze strany rodičů či školy není vytvořen prostor pro to, aby se samy rozhodovaly, snadno ztrácí motivaci, mají problémy při studiu a nezřídka trpí depresemi. Autoři se snaží přesvědčit zejména rodiče, aby zodpovědnost přenechávali dětem už od nejútlejšího věku. Velmi zdařilá recenze před časem vyšla na portálu Eduzín.

Autor: Veronika Šancová

Vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing, s.r.o.
 

Další inspirace