Zpět

„Nebojte se ještě víc chybovat.“

Mgr. David Kopeček, P-koordinátor ze Základní školy v Židlochovicích
„Nebojte se ještě víc chybovat.“

„Mým zdrojem motivace je samotný proces, který se děje ve škole. Když odcházím z podnikavé sborovny, vidím nakopnuté kolegy a slyším: hele, to vyzkouším hned ve výuce, to jsem vyzkoušel minule, to se povedlo, pak si říkám: jo, má to smysl. Každá taková drobnost může posunout člověka dál.“
 

David Kopeček je učitel, který nikdy neměl myšlenky na to, že bude učit a když se k tomu dostal, tak ho to najednou chytlo a na základní škole už působí 11 let. Učí přírodopis, badatelství jako samostatný předmět, tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví. Ve škole má kromě jiného na starosti výchovu k podnikavosti žáků i učitelů. Rád sportuje a zkoumá přírodu se svými dvěma dcerami. K projektům podporujících podnikavost se dostal v roce 2017.

S Davidem přinášíme velmi povzbudivý a motivující rozhovor. Hovoří o tom, jak se k podnikavosti dostal, v čem vidí smysl se výchovou k podnikavosti zabývat, o jeho začátcích jako P-koordinátora a co je jeho úkolem. Na škole se mu podařilo šířit téma podnikavosti mezi kolegy prostřednictvím pravidelných setkávání v rámci Podnikavé sborovny. Co může, nechává na dětech. Je to o jeho důvěře a jejich odpovědnosti. David je vášnivým fanouškem badatelské výuky. Rád se o svoje zkušenosti nejen v badatelství podělí s kýmkoliv, kdo za ním do Židlochovic zavítá.

Malá ochutnávka z toho, co v rozhovoru skutečně rezonovalo na plné obrátky

Objevit silné stránky a talenty u sebe i u žáků, řídit se jimi, a pak věřím, že svět bude zase o něco lepší.

Co můžeme nechat dělat děti samy, nechme je dělat.

Zapojení do projektu Podnikavost mi otevřelo oči, že jsou tady u nás v Jihomoravském kraji další učitelé, které to baví, kteří v tom nejsou (nejsme) sami. To mně moc pomohlo a motivovalo do další práce. Každé setkání s těmito lidmi mě vždycky nakoplo a řekl jsem si jo, má to smysl, má to cenu, i když se něco nedaří.

 „Chyby se dělají. Před tím jsem se toho bál, teď už to vím. Sám sobě, jako začínajícímu P-koordinátorovi bych poradil, nebát se ještě víc chybovat.

Na začátku jsem neuměl komunikovat s lidmi, vím to. Naučil jsem se ale nebát se té příležitosti, jít po ní a dotáhnout věci do konce.

Rád pomůžu v oblasti badatelství. Věřím, že dokážu poskytnout motivační podporou a dodat kuráž v plánování i větších projektů.

Nabízím naše know-how, které už u nás ve škole ve výchově k podnikavosti funguje. Nejen já, ale i ostatní kolegové mohou dát zájemcům podporu a jsou v mnohém dál než já.

 
 


Název školy

Základní škola Židlochovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Kontakt na P-koordinátora

Mgr. David Kopeček
mail: david.kopecek@zszidlochovice.cz

Moje pozice a čím se ve škole zabývám

  • učitel Přírodopisu, Badatelství a Tělesné výchovy
  • P - koordinátor, vedoucí projektů Podnikavé dny, Škola pro udržitelný život
  • koordinátor vzdělávání pro pedagogy - Podnikavá sborovna

Krátké představení školy v kontextu podnikavosti

Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvuje cca 940 žáků ve 40 třídách. Zřizovatelem je město Židlochovice. ORP Židlochovice je spádovou oblastí pro okolní obce a škola je tak místem setkávání žáků ze širokého okolí.

Ve škole využíváme nejmodernější technologie ve výuce, propojujeme teorii s praxí, ve vybraných předmětech se zaměřujeme na získání měkkých dovedností.

V tomto školním roce je škola zapojena do projektů: Podnikavé dny (2 projekty), Škola pro udržitelný život, Jedlá zahrada, Ekoškola, Náš les, Dr. Zdědil a pan Zdražil. Podnikavost rozvíjíme v rámci jednotlivých předmětů (Badatelství, Informatika, přírodní vědy) i v rámci výše zmíněných projektů.

Žákovský miniprojekt, který jsem se žáky realizoval

  • Paletový amfiteátr s cílem vybudovat venkovní učebny v prostředí školní zahrady.
  • Škola pro udržitelný život  Plasty kolem nás s cílem upozornit na množství produkovaného plastu a nabídka alternativních řešení.

Co mohu nabídnout zájemcům o výchovu k podnikavosti

  • Badatelství - samostatný předmět na naší škole
  • IT - projektové dny u kolegů “ajťáků”
  • Podnikavá sborovna - vzdělávání pro učitele
  • spoluúčast na projektech - Podnikavé dny, Škola pro udržitelný život
  • vybrané metody a formy práce v hodinách - skupinová práce, zpětná vazba, hodnocení

Další inspirace