Zpět

„Oslavujte se žáky každý drobný úspěch a užívejte si to.“

Ing. Sylvie Schmiedová, P-koordinátorka z Eko Gymázia v Brně
„Oslavujte se žáky každý drobný úspěch a užívejte si to.“

„U dětí, které prošly podnikavým projektem, vidím, že jsou více otevřeny okolnímu světu, jsou schopny komunikovat s dospělými, s firmami, dodavateli, s osobnostmi, nebojí se jim zavolat, říci si o pomoc, zařídit objednávku. Jsou schopny zorganizovat práci sobě i svým spolužákům. Dokáží tým řídit a motivovat ho.“


Sylva Schmiedová je spolumajitelka Eko Gymnázia a má na starosti všechny projekty ve škole a s tím související podporu podnikavosti na škole.

Hlavními pilíři, na kterých škola staví, jsou: propojit školu s okolním světem, reagovat na rychle měnící se svět kolem nás a podporovat podnikavé kompetence žáků. Tyto myšlenky se propojily s projektem Jihomoravského kraje podporujícím výchovu k podnikavosti a Eko Gymnázium se stalo jedním z lídrů.

V příjemném rozhovoru Sylva mluví o tom, jak u žáků neubezdušit podnikavého ducha. O tom, že podnikavé dovednosti nemusíme hledat jen mezi jedničkáři a nadanými žáky. Sdílí s námi zkušenosti, jaké změny v postojích vnímá u žáků, kteří prošli podnikavým projektem. Už jen díky tomu, čemu museli během realizace čelit a před jaké výzvy byli postaveni. Zmiňuje dobré zkušenosti se zapojením komunity, spolupráci s jinými školami, to vše na konkrétních příkladech dobré praxe.

Ráda by pozvala zájemce o výchovu k podnikavosti do svých hodin, kdy pracuje se žáky na projektech. Můžete přijít na náslech a společně si podnikavé aktivity užít. V samém závěru se dozvíte, jaký vzkaz má Sylva pro učitele, kteří mají ve své třídě podnikavé žáky.  
 

Zaznělo toho ale mnohem víc

„Hlavně u žáků nezabít jejich podnikavost hned na začátku, kdy nastoupí do školy.“

„Myslím si, že každý z nás se rodí s nějakým talentem. Je potřeba ten talent u dětí identifikovat a rozvíjet ho.“

„Často se nám stává, že při projektech podporujících podnikavost jsou tahouny týmu žáci, kteří nemají výborný prospěch. Díky projektu však získají sebedůvěru, zjistí, v čem jsou talentovaní, a pak se jim třeba ve škole i lépe daří.“

„Během realizace projektu ve spolupráci s okolním světem mimo prostředí školy se žáci dostanou do nepřipraveného a ne bezpečného prostředí. Musí čelit nástrahám jako jsou přísní lidé v nedobré náladě, čelit kritice a reagovat na ni. Musí se přizpůsobit změnám, které se dějí, protože ne každý projekt může probíhat podle plánu a je potřeba na to reagovat.“

„Začínala jsem s podnikavostí sama. Když kolegové vidí, jaký dopad mají podnikavé aktivity na žáky, vidí jejich úspěch a jak jsou schopni spolupracovat ve třídě, tak v tom vidí veliký smysl. Sami se pak do podnikavých aktivit zapojují.“


 Název školy

Kontakt na P-koordinátora

Ing. Sylvie Schmiedová
mail: schmiedova@eko-g.cz
tel.: +420 777 115 616

Moje pozice a čím se ve škole zabývám

  • Neučím, jsem zakladatelka gymnázia a P-koordinátor na naší škole, věnuji se studentským projektům (Extratřída, iKId, Soutěž a podnikej …) a podpoře podnikavosti našich žáků.

Krátké představení školy v kontextu podnikavosti

EkKO GYMNÁZIUM v Brně se věnuje podpoře podnikavosti žáků již od svého založení před 30-ti lety. Od roku 2015 rozvíjí škola vlastní projekt SMART SCHOOL, jež má za cíl vytvořit pro studenty EKO GYMNÁZIA inspirativní prostředí díky vlastním projektům, setkávání, přednáškám a workshopům s osobnostmi z praxe – se vzdělanými, pracovitými a slušnými lidmi, kteří jsou elitou ve svém oboru. Prostor školy je využíván pro prezentaci různých druhů povolání a nových, perspektivních a inovativních oborů. Škola se tímto krokem přizpůsobuje rychle se měnícímu světu. Škola podporuje žáky v zapojení do podnikavých projektů (iKid, Extra třída, Soutěž a podnikej, Tvoř s 3D tiskem a laserem …).
Studenti díky Smart School získají praktické znalosti a dovednosti, naučí se nové metody práce, řešení úkolů a problémů, které mohou využít při dalším vzdělávání či v praxi. Edukativním cílem projektu je posílení dovedností studentů jako jsou aktivita, komunikativnost, prezentace, naslouchání, spolupráce, kreativita, samostatnost, zodpovědnost, kritické myšlení.
Náš projektový den I-Day se umístil na 3. místě v soutěži EDUína Zoom.

EKO GYMNÁZIUM BRNO je všeobecné soukromé gymnázium, čítající 280 studentů, se zaměřením na projektovou a badatelsky orientovanou výuku, inovace ve vzdělávání, učení se zážitkem, podporu podnikavých kompetencí a udržitelný rozvoj. Velký důraz je kladen na jazykové vzdělávání. Naši studenti úspěšně studují na českých i zahraničních univerzitách. 

Žákovský miniprojekt, který jsem se žáky realizovala

Galerie Krček s cílem přetvořit školní chodby v uměleckou galerii.
Extra třída s cílem vybudovat venkovní učebny, přetvořit stěny školy v zelenou stěnu.
Orava a street art na stěně na zastávce Osová v Brně.

Co mohu nabídnout zájemcům o výchovu k podnikavosti

  • sdílení know-how, zkušeností a konzultace
  • jak na podporu kompetencí žáků
  • jak na podporu a zjišťování talentů
  • jak na žákovské projekty
  • jak spolupracovat s odborníky z praxe a projovat školu s okolním světem

Další inspirace