Inspirace

Nechte se inspirovat příběhy z praxe učitelů i žáků, které si můžete přečíst nebo poslechnout v rozhovorech s nimi.  Najdete tu několik příkladů, jakou formou je možné výchovu k podnikavosti přenést do vašich sboroven.  

Aktuality vám přináší novinky a události, které se dějí v tématu výchovy k podnikavosti. Doporučujeme další instituce a iniciativy podporující různou formou rozvoj sady podnikavých dovedností. 

Zájem o studium koordinátora podnikavosti ve školním roce 2023/2024

Předběžný zájem o studia v rámci Akademie podnikavá škola 20 hodin
Zájem o studium koordinátora podnikavosti ve školním roce 2023/2024