Zpět

Měření kvality ovzduší jako prostředek k spoluutváření udržitelných měst žáky

Cestu z domu do školy a zpět podnikají žáci a žačky každý všední den deset měsíců v roce. Přemýšlí u toho někdy, jaký vzduch při tom dýchají

a vědí, že kvalita ovzduší má zásadní vliv na jejich zdraví?

Měření kvality ovzduší jako prostředek k spoluutváření udržitelných měst žáky
Gymnázium a základní škola Labyrinth spolu s německou partnerskou školou z Bielefeldu zapojily děti do projektu, ve kterém zjišťovaly, jaký je stav ovzduší kolem nich a navrhovaly možná zlepšení.

Podle predikce UNICEF bude do roku 2030 téměř 60 % světové populace žít ve městech
(v současnosti je to 56 %). Kvalita ovzduší hraje významnou roli ve fyzickém vývoji dětí
a představuje globální výzvu – více než 300 milionů dětí žije v oblastech, kde znečištění ovzduší přesahuje doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO) více než šestinásobně.
 


Téma udržitelnosti, bezpečnosti a zdravého života ve městech se přímo dotýká našich žáků

a jejich budoucnosti. Je proto pro naši školu Labyrinth - gymnázium a základní škola spolu

s rozvojem společných hodnot, kompetencí pro 21. století (včetně sociálně-emocionálních)

a občanské angažovanosti jedním z klíčových témat ve vzdělávání.
 


Během projektu  Erasmus+ s názvem Měření kvality ovzduší jako prostředek k spoluutváření udržitelných měst žáky v České republice a Německu jsme se proto zaměřili právě na tuto problematiku. Spolupracovali jsme na něm s německou partnerskou laboratorní školou Laborschule Bielefeld a také s výzkumnými pracovníky z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a RECETOXu, konkrétně s Ing. Dominikou Tóthovou, Ph.D., doc. Ing. Vilémem Pařilem, Ph.D. a RNDr. Ondřejem Mikešem, Ph.D., vedoucím referátu otevřených dat Města Brno Mgr. Martinem Dvořákem (aktuálně analytik EOSC-CZ).

Žáci se během úvodního projektového týdne nejdříve seznámili s tématikou udržitelnosti ve městech v rámci udržitelných cílů OSN, konkrétně s kvalitou ovzduší, způsoby jejího měření a vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví. Následně sestavili vlastní zařízení na měření kvality ovzduší, jeden týden sbírali data na cestě z domova do školy, další týden data zpracovali, vizualizovali

v programu ArcGIS Pro (zdarma dostupném pro školy) a vytvořili prezentaci včetně doporučení pro zlepšení aktuálního stavu. Metodiku k sestavení zařízení na měření kvality ovzduší, aktivity s žáky

a interaktivní kvíz v angličtině najdete na webu: www.measureairquality.eu
 

Žáci získávají data o kvalitě ovzduší na jimi vytipovaných místech.
 
Ukázka finální vizualizace naměřených hodnot kvality ovzduší na cestě z domu do školy.


Důležitou součástí bylo vzájemné setkání českých a německých žáků. Na podzim navštívili němečtí žáci Brno a na jaře zase čeští žáci Bielefeld. Cílem bylo seznámit žáky s přístupem obou zemí ke kvalitě ovzduší a poskytnout jim příležitost k rozvoji jazykových dovedností a navázání nových přátelství. V rámci projektového týdne jsme spolu s německými žáky navštívili Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity, kde pro nás vědečtí pracovníci Dominika Tóthová, Ondřej Mikeš (RECETOX) a Vilém Pařil připravili interaktivní přednášku s kvízem. Měli jsme také možnost prohlédnout si zelenou střechu fakulty, která je součástí snahy Masarykovy univerzity přispět

k realizaci Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Žáci v týmech po celý týden pracovali na výstupech, které v závěru týdne odprezentovali představiteli města a rodičům. Report z projektových týdnů naleznete na webu, který vytvořil tým

s názvem Black Peppers.


Při návštěvě Bielefeldu žáci lépe poznali prostředí školy, která sídlí ve velkém univerzitním kampusu a také prostředí zdejšího města. Žáci absolvovali část vzdělávací cyklotrasy k cílům udržitelného rozvoje a navštívili město Bad Salzuflen, ve kterém se nachází prostorný park. Tento park byl založen pro relaxaci a zkvalitnění ovzduší a posloužil jako zajímavý bod pro sběr dat o kvalitě ovzduší.

Spokojenost obou partnerských škol byla patrná nejen ze zpětných vazeb žáků, ale také ze zájmu pokračovat v budoucí spolupráci na dalších projektech.

Další inspirace