Zpět

Výchova k podnikavosti a environmentální vzdělávání

Třetí metodika ze sady vysvětluje, proč je důležité propojovat výchovu k podnikavosti s EVVO.

V metodice se dozvíte, proč je důležité propojovat výchovu k podnikavosti

s environmentální výchovou, jaké na Lipce využíváme podpůrné prvky EVVO i co tvoří mezinárodní rámec této oblasti vzdělávání. Nechybí ani metodické náměty

a konkrétní příklady dobré praxe.
 

Další materiály