Zpět

Provázanost výchovy k podnikavosti s okolní komunitou

Čtvrtá metodika přináší pohled na spolupráci škol s okolním světem.
V publikaci se dočtete, proč je důležitá spolupráce škol s jejich okolím a co tato kooperace přináší nejen žákům, pedagogům, škole, ale i komunitě a celému regionu. Představíme vám pilíře, na kterých je dobré spolupráci stavět, i inspirativní příklady z praxe.
 

Další materiály