Zpět

Zahradní přenosná učebna, ZŠ Pohořelice

Každý bere kousek učebny a jdem se učit ven!
Zahradní přenosná učebna, ZŠ Pohořelice
Škola
ZŠ A MŠ Pohořelice, příspěvková organizace

P-program
Ekoškola

Kontakt na garanta
Zuzana Kouřilová
E-mail: zuzana.kourilova@zspohorelice.cz

Cíl aktivity

Cílem projektu je vytvořit přenosnou venkovní učebnu. Bude se skládat z ušitých podsedáků, dřevěných bedýnek, podložek na psaní, zakoupené přenosné tabule a dalších doplňků, které zpříjemní venkovní prostředí školy a umožní učení venku. Dalším záměrem projektu je opětovné využití  předmětů, recyklace materiálů a zakoupení předmětů z druhé ruky.


Délka aktivity
Květen 2022 – prosinec 2022

Kdo byl zapojený

S nápadem přišli žáci devátého ročníku. Zapojili se hlavně žáci ekokroužku (mix ročníků druhého stupně). S technickými problémy jsme se obraceli na pana školníka.


 

Jak začít a dotáhnout projekt do konce
Při zkoumání prostředí naší školy jsme zjistili, že dříve tady byla venkovní učebna, která byla kvůli postavení nové budovy zbořena. Žákům, kteří ji měli možnost využívat se moc líbila, a proto bychom chtěli ji obnovit.

Nejprve jsme sháněli bedýnky. Protože jsme dlouho čekali na jejich dodání, využili jsme čas na tvorbu výukového programu pro žáky prvního stupně na různá ekologická témata. Ty jsme poté, co bedýnky dorazily žákům odprezentovaly a společně jsme na dané téma bedýnky pokreslily. Vybrali jsme tato témata: plýtvání jídlem, vodou, energiemi, doprava, třídění a recyklace, plasty v oceánech. Některé bedýnky bylo třeba opravit. S tím nám pomohli žáci volitelného předmětu dílny. Na závěr jsme bedýnky zalakovali a připravili i s podsedáky a podložkami k dalšímu používání. Pořídili jsme také ekologické fixy. 


Na co jsme pyšní
Jsme rádi, že se nám povedlo předat důležité informace také mladším žákům naší školy a zapojit je do tvorby bedýnek do venkovní učebny. Věříme, že i díky tomu je budou využívat ještě raději.

Co bylo oproti plánu jinak
Nakonec jsme se rozhodli nekupovat venkovní tabuli, ale zrecyklovat starou nevyužitou, kterou jsme našli ve škole. Nekoupili jsme ani repráček, ale rozhodli jsme se půjčovat si jeden od paní učitelky. Nepořídili jsme ani světýlka na solární pohon, protože ta by svítila jen v dobu, kdy na školním pozemku nikdo nebude. Taky jsme nechtěli tvořit další světelný smog, o kterém jsme se dozvěděli, a tím tak narušovat život živočichů žijící v okolí školy. S ušitím podsedáků nám pomohl místo rodičů pomohl externista, jelikož naše pokusy nebyly moc úspěšné. Využili jsme k tomu však látky, které se dříve používaly jako povlečení.


Jak jsme o sobě dali vědět

K prezentaci miniprojektu jsme využili přednášky a společné tvoření s mladšími žáky. Obešli jsme také učitele, abychom jim venkovní učebnu představili. Také vyšel článek ve zpravodaji, který tvoří žáci mediální výchovy.

Jak si TO žije dál svým životem

Bedýnky se budou používat na školních pozemcích a budou k dispozici na dvoře školy. V zimním období je uschováme uvnitř budovy. Případné opravy si vezmeme na starost my my jako ekotým a žáci dílen. Nepočítáme s dalšími výdaji, ale pokud se používání osvědčí, dokoupíme další bedýnky.
 


Co jsme se naučili

Odnášíme si nové zkušenosti s prací na projektu i s vedením mladších spolužáků. Naučili jsme se, jak využít starší materiál. Také jsme se naučili, že nejde vše podle plánu a musíme se přizpůsobit. Důležité je se nevzdát při prvním neúspěchu.
 

Shrnutí pedagoga

Celková realizace miniprojektu byla delší než jsme původně plánovali a narazila na několik komplikací. Pozitivní přístup žáků, kteří i přes tyto faktory chtěli pokračovat a nacházet nová řešení, vnímám jako velký přínos. Žáky práce stmelila a naučila je reagovat na změny. Téma znovu využívání starších materiálů se prolínalo i dalšími společnými hodinami (chemie, přírodopis, angličtina) a mělo pozitivní efekt. Žáci zvládli kooperaci v týmu, plánování i kreativní tvoření. Jako velmi pozitivní vnímám i to, že se nám podařilo zapojit spoustu žáků školy i mimo ekotým. Spolupracovali s námi žáci volitelného předmětu Science, žáci v hodinách anglického jazyka, dílen, výtvarné výchovy, vaření a také žáci druhého, třetího a pátého ročníku.

Další materiály